Reduser pasientskader

Det vil alltid være en risiko med å yte helse- og omsorgstjenester. For å forebygge og redusere pasientskader må vi jobbe systematisk og på tvers av profesjoner og tjenestenivåer.

Forebygge pasientskader

Du som jobber i helse- og omsorgstjenesten kan gjøre en stor forskjell gjennom å lære mer om pasientskader, gjøre deg kjent med hvilken risiko dere har i din virksomhet og hvordan du kan forbedre praksis ved å jobbe systematisk med et innsatsområde.

Risikovurdering

Virksomheter skal ha oversikt over områder hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten.