Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring er en prosess som handler om å identifisere og håndtere svikt og forbedringsområder i helse- og omsorgstjenesten. Det handler om å iverksette ny praksis, men også om å teste ut nye ideer som bidrar til å utvikle trygge tjenester.

Forbedringsarbeid

Uavhengig av hvilken modell du bruker i kvalitetsforbedring, finnes det en rekke verktøy som er relevante. Her har vi samlet informasjon for deg som jobber med forbedringsarbeid i praksis.

Implementering

Kvalitetsforbedring og implementering henger tett sammen. God implementeringspraksis er avgjørende for vedvarende forbedring.