Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring er nødvendig for å utvikle og forbedre tjenestene slik at pasient, bruker og pårørende til enhver tid mottar den beste tilgjengelig diagnostikk, behandling og oppfølgning.

Kvalitetsforbedring er en del av et helhetlig kvalitetssystem som skal være til stedet i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Les mer om krav til kvalitetsstyring i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring

Forbedringsarbeid

Uavhengig av hvilken modell du bruker i kvalitetsforbedring, finnes det en rekke verktøy som er relevante. Her har vi samlet informasjon for deg som jobber med forbedringsarbeid i praksis.

Implementering

Kvalitetsforbedring og implementering henger tett sammen. God implementeringspraksis er avgjørende for vedvarende forbedring.