Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Pasientsikkerhetskonferansen 3. og 4. november er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Har du husket å melde deg på?

Hver pasientskade er én for mye. Målet er en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste - uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt. 

Sammen skaper vi tryggere helsetjenester

Aktører, roller og ansvar

Helsepersonell

Pasienter og pårørende

Ledelse og styre

Organisasjoner

Myndigheter

12,4 %

av somatiske sykehusopphold oppstod det en pasientskade i 2019

2,1 %

av alle innleggelser oppsto det skader relatert til legemidler