Hver pasientskade er én for mye. Målet er en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste - uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt. 

Pasientsikkerhetskonferansen 2023

Datoene er klare! Hold av 23. og 24. november 2023.  
Pasientsikkerhetskonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.
Mer info kommer...

Sammen skaper vi tryggere helsetjenester

Aktører, roller og ansvar

Helsepersonell

Pasienter og pårørende

Ledelse og styre

Organisasjoner

Myndigheter

12,8%

av somatiske sykehusopphold oppstod det en pasientskade i 2021

2,3%

av alle innleggelser oppsto det skader relatert til legemidler