Hver pasientskade er én for mye. Målet er en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste - uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt. 

Pasientsikkerhetskonferansen 2023

Pasientsikkerhetskonferansen 23. - 24. november er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 
 

12,6 %

av somatiske sykehusopphold oppstod det en pasientskade i 2022

2,5 %

av alle innleggelser oppsto det skader relatert til legemidler

Sammen skaper vi tryggere helsetjenester

Aktører, roller og ansvar

Helsepersonell

Pasienter og pårørende

Ledelse og styre

Organisasjoner

Myndigheter