Ledelse og kultur

Ledere på alle nivå har en nøkkelrolle i å motivere og legge til rette for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Et godt samspill mellom ansatte og ledere gir en god pasientsikkerhetskultur.

Ledelse av pasientsikkerhet - hva innebærer det?

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å bygge en kultur, sikre kompetanse og utvikle systemer som understøtter en helse- og omsorgstjeneste der kvaliteten på våre tjenester gjenspeiler seg i alt vi gjør.