Ledelse og kultur

Ledere på alle nivå har en nøkkelrolle i å motivere og legge til rette for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. 

Kultur - hvorfor og hvordan jobbe med det?

En kultur med psykologisk trygghet er en forutsetning for god pasientsikkerhet og et godt arbeidsmiljø. 

Ledelse av pasientsikkerhet - hva innebærer det?

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å bygge en kultur, sikre kompetanse og utvikle systemer som understøtter en helse- og omsorgstjeneste der kvaliteten på våre tjenester gjenspeiler seg i alt vi gjør.