Om innsatsområdene

Publisert 11/05/2021 Oppdatert 23/03/2022

Det er gjort endringer på I trygge hender 24-7 sine innsatsområder.

Illustrasjonsbilde fra hjemmetjenesten i Time kommune. Foto: Magnus Lysén.

Innsatsområdene vurderes fortsatt som relevante for å redusere pasientskader. Endringene består i hovedsak av at tiltakspakkene er erstattet av aktuelle normerende retningslinjer, veiledere eller faglige råd fra:

 • Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • læringsnotater fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
 • Norsk pasientskade erstatning (NPE)
 • Helsetilsynet

På denne måten vil helsetjenesten ha tilgang til og oversikt over risikoområder og oppdatert kunnskap og anbefalinger.

Hva menes med nasjonale faglige råd?

Endring fra tiltakspakke til nasjonale faglige råd innebærer at kunnskapsgrunnlaget blir oppdatert. Teksten er delt inn i kapitler med råd, praktisk informasjon om hvordan rådene kan følges, praktiske eksempler og verktøy.  Det enkelte råd begrunnes. 

Om Helsedirektoratets normerende produkter.

Innsatsområder hvor tiltakspakkene erstattes med nasjonale faglige råd:

 • Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand: Ble publisert 2020.
 • Riktig legemiddelbruk i sykehjem, riktig legemiddelbruk i hjemmetjenester og Samstemming av legemidler: Publiseres høsten 2021. Revisjonen omfatter også "Veileder om legemiddelgjennomgang". Det blir ett felles område for legemidler. Publiseres vår 2022.
 • Trygg kirurgi: Arbeidet betydelig forsinket pga Covid. Høring planlegges vår 2022. Publisering aug/sept 2022.
 • Forebygging av fall i helseinstitusjoner: Arbeidet har oppstart vår 2022. Publiseres 2023.
 • Forebygging av trykksår: Arbeid påbegynnes vår 2022. Publiseres 2023.

Innsatsområder hvor tiltakspakker erstattes av andre faglige anbefalinger:

Flere innsatsområdene vil i stedet for å ha tiltakspakker, inneholde faglige anbefalinger og tiltak fra relevante kilder.

 • Tidlig oppdagelse av sepsis: Ivaretas i de nasjonale faglige rådene for Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand og i Retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus.
 • Forebygging av infeksjoner ved sentrale venekatetre: Ivaretas av FHIs Veileder forebygging av infeksjoner knyttet til bruk av intravaskulere katetre.
 • Forebygging av urinveisinfeksjoner: Ivaretas av FHIs Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner.
 • Forebygging av underernæring: Inkluderes i Retningslinjene forebygging av underernæring. Denne publiseres høsten 2021. Den tidligere tiltakspakken vil være tilgjengelig inntil retningslinjen er publisert.
 • Trygg utskrivning: Inkluderes i oppdraget om å utrede utskrivningsprosessen fra Helse- og omsorgsdepartementet, og det er lenket til flere relevante kilder.
 • Forebygge selvmord og forebygging av overdosedødsfall: Inkluderes i Retningslinje for forebygge selvmord og selvskading. Den tidligere tiltakspakken vil være tilgjengelig inntil retningslinjen er publisert.
 • Forebygge overdosedødsfall: Ivaretas av Nasjonal overdosestrategi 2019-2022.
 • Behandling av hjerneslag: Inngår i pakkeforløp hjerneslag.
 • Ledelse av pasientsikkerhet: Videreføres ikke som eget innsatsområde men under fanen "ledelse".

Nye ikoner 

Ikonene for de ulike innsatsområdene har også blitt redesignet. Her kan dere laste ned ikoner til bruk på web og til trykk.

Dersom du ønsker å få tilsendt de tidligere tiltakspakkene til I trygge hender 24-7 kan du få det ved å henvende deg til Itryggehender@helsedir.no.

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).