Å gjennomføre hendelse- og årsaksanalyser

Publisert 24/06/2021 Oppdatert 24/06/2021

Helsetjenesten må lære av uønskede hendelser for å forsøke å hindre at det samme skjer igjen.

Foto: Stig Weston

For å forstå årsakene til de uønskede hendelsene må hendelsene analyseres. Noen ganger kan det synes enkelt, men ofte er det vanskelig å finne alle bakenforliggende årsaker uten å gjøre en grundig analyse.

Det er viktig å huske at selv om en hendelsesanalyse ser bakover, gjøres den for å forebygge nye hendelser i fremtiden.

Her finner du en håndbok som beskriver også hvordan man kan gjøre hendelsesanalyser.

Kurs i hendelsesanalyse

I trygge hender 24-7 gjennomfører hvert år et kurs i hendelsesanalyse for ledere og ansatte i helsetjenesten. Mer informasjon om kurset finner du her.