Overdosedødsfall

Et overdosedødsfall oppstår umiddelbart eller kort tid etter at en person har inntatt ett eller flere rusmidler eller medikamenter, og når dødsfallet har direkte sammenheng med inntaket. Norge har et høyt antall overdosedødsfall og både myndigheter, kommunale helsetjenester, helseforetak og frivillighetsfeltet jobber for å forebygge disse dødsfallene.

Innhold

Hva vet vi? 

Norge hadde i 2020 en negativ utvikling med 324 personer som døde av overdose. Norge er et av landene i Europa med høyest andel sprøytebrukere blant opioidbrukerne, og tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det de siste årene at vært en økning i antall dødsfall som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon.

Denne utviklingen viser at jobben med å forebygge overdosedødsfall må rettes mot mange grupper. Det forskes kontinuerlig på overdoserelaterte problemstillinger, slik at tiltak kan rettes mot utfordringsbilde forskningen viser.

Dette gjelder for eksempel sårbare overganger hvor forskning viser at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers. For å få ned antall overdosedødsfall, er det derfor avgjørende med god oppfølging etter endt behandling.  

Hva kan gjøres?

Tiltak

Nasjonale faglige råd: Overdose – lokalt forebyggende arbeid

Det er flere tiltak som er utarbeidet for å forebygge overdosedødsfall. For mer informasjon om pågående tiltak anbefales det å gjøre seg kjent med Nasjonal overdosestrategi

Hva er nytt?

Helsedirektoratet har i 2022 i oppdrag å utvikle og revidere eksisterende overdosestrategi.

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).