Overdosedødsfall

Et overdosedødsfall oppstår umiddelbart eller kort tid etter at en person har inntatt ett eller flere rusmidler eller medikamenter og når dødsfallet har direkte sammenheng med inntaket. Ifølge EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) har Norge et høyt antall overdosedødsfall sammenlignet med andre europeiske land, så dette er et stort samfunnsproblem.

Innhold

Hva vet vi? 

Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Norge er samtidig et av landene i Europa med høyest andel sprøytebrukere blant opioidbrukerne. Det samme er tilfelle i de andre landene med høyest forekomst av overdosedødsfall i forhold til folketallet.

I 2018 ble det registrert 286 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. En stor andel av overdosedødsfallene skjer i forbindelse med utskrivelse fra institusjon, eller som følge av avbrudd i behandling.

Forskning viser at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers. Effektive behandlingsinstanser svekkes dersom det kommunale helsetilbudet ikke er godt nok. For å få ned antall overdosedødsfall, er det derfor avgjørende med god oppfølging etter endt behandling.

Hva kan gjøres for å redusere skade?

Tiltakene er utarbeidet for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Tiltakene er relevant for alle som arbeider med ruspasienter i spesialisthelsetjenesten, her under ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og Distriktspsykiatriske senter (DPS).

  • Spesialistvurdering innen ett døgn. Strukturert diagnostisk prosess, bruk av maler for innkomstnotat og andre aksepterte verktøy
  • Kriseplan
  • Informasjon (om bl.a. overdosefare og kameratredning)
  • Elementer ved utskriving

Verktøy 

Overdosekort

Overdosekortet gir konsentrert informasjon om overdoserisiko og førstehjelp. Kortet er et godt grunnlag for samtale med brukerne. Nasjonal overdosestrategi i Helsedirektoratet har overtatt ansvaret for overdosekortene, og har trykket opp kort til pilotkommuner. Andre kommuner kan laste ned trykklar fil og trykke opp kort lokalt.

Dersom du ønsker å få tilsendt de tidligere tiltakspakkene til I trygge hender 24-7 kan du få det ved å henvende deg til [email protected].

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).