Om verktøyet Snakk om forbedring!

Publisert 21/11/2019 Oppdatert 05/10/2020

Slik jobber du helhetlig med pasientsikkerhet: Snakk om forbedring! er et verktøy for å vurdere status for arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Verktøyet favner alle bestanddeler som påvirker pasientsikkerhet, og kan brukes på ulike organisatoriske nivå og i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

Snakk om forbedring! inneholder ti områder vi vet er viktige for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Gjennom dialog og en systematisk tilnærming scorer enheten seg selv på de ti områdene. Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringsområder og lage en plan med forbedringstiltak. Etter en tid kan scoringen gjennomføres på nytt, og dermed kan utviklingen følges over tid.

Her finner du selve verktøyet: www.snakkomforbedring.no.

Les mer om de enkelte områdene i Snakk om forbedring! på våre nettsider:

Norsk versjon

Verktøyet er utviklet ved Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston. Se White Paper fra IHI "Framework for Safe, Reliable and Effective Care" (PDF) i høyremeny.
Det er oversatt og tilpasset norsk helsevesen av Helsedirektoratet, I trygge hender, i samarbeid med Vestre Viken HF og Norlandia Care. Verktøyet er prøvd ut i ca. 20 ulike virksomheter, både i sykehus og i kommune.

Målgruppe:

Verktøyet er laget for ledere og ansatte som jobber med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

Kontaktpersoner:

Kari Annette Os
Tonje Houg