Om området ansvarlighet

Publisert 24/09/2019 Oppdatert 24/06/2021

For å kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver på en ansvarlig måte må medarbeidere være kjent med enhetens mål, organisering, aktiviteter og rutiner.

  • Har enheten systemer for å sikre forsvarlig praksis?
  • Har enheten oppdaterte rutiner som legger til rette for at medarbeiderne kan utføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte?
  • Ivaretas pasienter, pårørende og medarbeidere på en respektfull måte når uønskede hendelser har skjedd?

Høy grad av ansvarlighet i en organisasjon kjennetegnes ved en rettferdighetskultur der både de ansatte og organisasjonen selv er ansvarliggjort i arbeidet med forbedring og pasientsikkerhet.

Medarbeidere på sin side tar ansvar for å sikre faglig forsvarlighet gjennom å  kjenne sitt ansvarsområde og opptrer ansvarlig i sine roller. Det er etablert rutiner som er kjent og etterleves. Dersom medarbeidere ikke følger prosedyrer og rutiner, begrunnes det faglig og dette blir fulgt opp.

Organisasjonen på sin side skal sikre at medarbeiderne har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte. Det skal være tydelige, tilgjengelige rutiner og prosedyrer som fremmer kunnskapsbasert praksis, kvalitet og pasientsikkerhet. Medarbeiderne som er involvert i uønskede hendelser ivaretas på en korrekt og respektfull måte. Ledelsen følger systematisk opp uønskede hendelser og igangsetter og følger opp forbedringstiltak for å forebygge nye hendelser og redusere risiko.

I en rettferdighetskultur styrkes pasientsikkerheten gjennom myndiggjøring av medarbeidere til å ha en proaktiv tilnærming til risikoreduserende tiltak i såvel pasientbehandlingen som arbeidsmiljøet. Dette er en kultur som muliggjør kontinuerlig forbedring og fremmer læring.