Om området systematisk forbedringsarbeid og målinger

Publisert 24/09/2019 Oppdatert 30/06/2021

Systematikk i forbedringsarbeid er en forutsetning for å oppnå varige forbedringer.

Opplæring i forbedringsarbeid og målinger:

Det er laget en plan for, og det pågår en systematisk opplæring i forbedringsarbeid og målinger. Høy forbedringskompetanse kjennetegner de beste virksomheter når de måles på kvalitet, produktivitet og arbeidsglede.

Felles metoder og verktøy:

Hele virksomheten bør bruke de samme metodene i forbedringsarbeidet sitt og sørge for at veiledning er tilgjengelig i forbedringsarbeidet. Å sikre at forbedringsprosjekter blir gjennomført, økes av god veiledning. Som oftest handler det om å forenkle og gjøre prosjektet lite nok til at det er håndterbart!

Helsedirektoratet, avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (også kjent som Pasientsikkerhetsprogrammet) tilbyr på sine nettsider innføring i Forbedringsmodellen og har lett tilgjengelige forbedringsverktøy og tiltakspakker.

Bruk av målinger til læring:

Målinger brukes systematisk for å planlegge, gjennomføre og evaluere  forbedringsarbeid. Målinger skal gjøres så enkelt som mulig og ikke i større omfang enn det som er nødvendig. Erfaringen viser at målinger er sterke drivere og motiverende i arbeidet med å bygge en forbedringskultur og helt avgjørende for at forbedringsarbeidet gjennomføres.

Vedlikeholds-målinger vil også kunne sikre at endringene blir varige. I forbedringsprosjekter vil data som allerede er tilgjengelige, være førstevalg. Spesielt ved valget av målinger, vil veiledning av en kollega med forbedringskunnskap være verdifullt.