Haraldsplass vinner av årets Forbedringspris

Publisert 27/09/2019 Oppdatert 28/11/2019

Helse – og omsorgsminister Bent Høie deler ut Forbedringsprisen til Haraldsplass Diakonale Sykehus på Pasientsikkerhetskonferansen. Det er første gang prisen går til et helt sykehus, med alle sine ansatte.

Vinnerne fra Haraldsplass Diakonale Sykehus mottok Forbedringsprisen av helse- og omsorgsminister Bent Høie under årets Pasientsikkerhetskonferanse. Foto: Stig Marlon Weston.

Forbedringsprisen deles ut årlig av Helsedirektoratet til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.

Juryen fremhever at Haraldsplass Diakonale Sykehus har klart å gjøre gjennomgripende endringer i hele organisasjonens arbeidskultur, og kan nå høste gode resultater etter mange års systematisk forbedringsarbeid.

-  Haraldsplass Diakonale Sykehus har med sine engasjerte ledelse og medarbeidere, utviklet en forbedrings- og pasientsikkerhetskultur gjennom mange tiltak over flere år. Sykehuset har også inkludert medarbeidere og brukere på forbilledlig vis, sier avdelingsdirektør Hilde Skredtveit Moen i Helsedirektoratet.

-  Dette er en stor anerkjennelse av det gode arbeidet våre ansatte gjør hver dag, sier en stolt administrerende direktør, Kjerstin Fyllingen.

Bergenssykehuset er i dag på topp i nasjonale kvalitetsmålinger. Fyllingen viser til at sykehuset jobber for å skape en trygg og involverende endringskultur og roser dedikerte medarbeidere som er åpne for nye måter å jobbe på.

 - Vi har hele tiden jobbet systematisk med våre forbedringsområder som ett sykehus. I tillegg til de nasjonale målingene foretar vi egne kartlegginger, målinger og har etablert et styringssystem og struktur for oppfølging av dette arbeidet. Nå gjennomsyrer dette hele sykehusdriften, sier Fyllingen.

- Vårt utgangspunkt har hele tiden vært på å gi en god og helhetlig pasientbehandling, med god kommunikasjon, tverrfaglig samhandling internt og eksternt, og gjennom å strukturere opp gode pasientforløp. Både ansatte og brukere er involvert og innspill til forbedringer kommer fra hele organisasjonen, sier hun.

- Vår erfaring er at det er fullt mulig å jobbe systematisk med forbedring, selv med knappe ressurser. Det handler om å ha fokus på de riktige tingene, sier Fyllingen.

Sykehusets fagdirektør og et knippe ansatte mottok Forbedringsprisen av helse- og omsorgsminister Bent Høie under årets Pasientsikkerhetskonferanse.

Haraldsplass har innført en mengde tiltak, som tiltakspakkene til pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Sykehuset har også innført faste pasientsikkerhetsvisitter og en rekke ansatte har deltatt på forbedringsutdanninger.

- Godt kvalitetsarbeid og god pasientbehandling skal være under kontinuerlig utvikling og forbedring, og denne prisen motiverer oss til å fortsette det gode arbeidet. Vi har fortsatt mye arbeid foran oss, sier fagdirektør Petter Thornam.

Petter Thornam
Fagdirektør Petter Thornam holdt takketale på vegne av sine kolleger på Haraldsplass. Foto: Stig Marlon Weston.

Fakta:

Haraldsplass har oppnådd en rekke resultater, dette er noen av de viktigste:

 • Ingen alvorlige pasientskader i Global Trigger Tool-undersøkelsen (GTT) siden 2011.
 • GTT (pasientskader) er redusert med 29 prosent fra 2012 til 2018.
 • Andel korridorpasienter redusert fra 3,6 prosent i 2012 til 0,5 prosent i dag
 • 40 prosent reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika siden 2012
 • Trombolysebehandling ved blodpropp og hjerneslag, er betydelig forbedret.
  • Andel pasienter med blodpropp som har fått trombolysebehandling var 30 prosent i 2018, mot 7 prosent i 2012.
  • Andel pasienter med lårhalsbrudd som ble operert innen 24 timer har økt fra 49 prosent til 79 prosent
  • Forbedring i 30 dagers overlevelse, fra 95,2 prosent i 2012 til 96,1 prosent i 2017

Om prisen:

Prisen er blitt delt ut siden 2014, både til kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste.

 • Tidligere har pasientsikkerhetsprogrammet delt ut lederpriser i pasientsikkerhet, en for kommunal helse- og omsorgstjeneste og en for spesialisthelsetjeneste. I 2018 ble prisen endret til å kunne omfatte team, enkeltperson eller leder.
 • Tidligere vinnere:
  • 2018: Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus
  • 2017: Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Jo Volle ved Helse Møre og Romsdal og Martin Veland ved Lovisenberg diakonale sykehus
  • 2016: Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark
  • 2015: Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital
  • 2014: Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset

  • Følgende kriterier ligger til grunn for kåringen:
   • Satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø /pasientsikkerhetskultur og brukermedvirkning
   • Har iverksatt tiltak
   • Har oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater