Fra handlingsplan til ny handlingsplan

Publisert 08/02/2024 Oppdatert 08/02/2024

Planperioden for Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring gikk ut i desember 2023, og det vil ikke komme noen ny egen handlingsplan som tar over for denne.

Foto:Mostphotos

Nasjonal helse og samhandlingsplan (2024-2028), som er forventet publisert i mars, vil derimot inneholde et eget kapittel om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.  Kapittelet vil inneholde et nasjonalt rammeverk for pasient- og brukersikkerhet, og dette vil være videreføringen av handlingsplanen som ble avsluttet 2023.

Helsedirektoratet har gitt innspill til innholdet i planen og rammeverket. Dette bygger godt på den tidligere handlingsplanen, og vil gi god retning på pasient- og brukersikkerhetsarbeidet i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

Blant annet gjorde vi i 2023 en gapsanalyse mellom vår nasjonale handlingsplan og WHO's global actionplan for patient safety – og dette arbeidet har også bidratt i departementets utarbeidelse av nasjonalt rammeverk for pasient- og brukersikkerhet.