Om I trygge hender 24-7

Publisert 03/03/2021 Oppdatert 01/02/2024

Pasientsikkerhetsarbeid i Norge er samlet under slagordet I trygge hender 24-7.

Visjonen for det felles arbeidet er:

En trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste, uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt.

Målet er færre pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. For å lykkes kreves det en samordnet innsats i hele helse- og omsorgstjenesten. 

Pasientsikkerhetsarbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023). I trygge hender 24-7 og handlingsplanen er en videreføring og videreutvikling av arbeidet i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen (2011-2013) og det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014-2018).

Viktige satsingsområder i handlingsplanen bygger opp under behovet for bedre ledelse og kultur, kompetanse, systemer og strukturer og nasjonale satsinger for å redusere pasientskader.

Skjermbilde 2021-04-30 kl. 09.36.35.png
Driverdiagram

Systematisk arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er et ansvar for ledere på alle nivåer. 1.januar 2017 trådte Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten i kraft. Forskriften og tilhørende veileder er viktige verktøy både for systematisk styring og ledelse.

Tiltakene i handlingsplanen for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til at tjenestene kan etterleve kravene i forskriften.

Koordinering og samordning av arbeidet

Helsedirektoratet har ansvar for koordinering og samordning av arbeidet med den nasjonale handlingsplanen for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Ansvaret omfatter å forvalte nettside, nyhetsbrev, webinarer og andre kommunikasjonstiltak knyttet til I trygge hender
24-7, og å arrangere den årlige Pasientsikkerhetskonferansen.

Aktører, roller og ansvar

Helsepersonell

Pasienter og pårørende

Ledelse og styre

Organisasjoner

Myndigheter