Pasientsikkerhetsdagen - materiell

Publisert 21/09/2023 Oppdatert 21/09/2023

"Løft pasientens stemme" er årets slagord for pasientsikkerhetsdagen den 17. september. Du kan bidra til å markere dagen i dine fagnettverk. 

Materiell til Pasientsikkerhetsdagen 2023 - Itryggehender (itryggehender24-7.no)

Pasientsikkerhetsdagen2023 - Itryggehender (itryggehender24-7.no)

"Involver pasienten for å styrke pasientsikkerheten" er temaet som WHO har valgt for årets markering av den internasjonale pasientsikkerhetsdagen, som er hvert år 17. september. 

– Årets tema anerkjenner den avgjørende rollen pasienter, brukere og pårørende har i arbeidet med pasient- og brukersikkerheten. Når pasienter og brukere involveres som likeverdig part, reduseres også risiko for skade. Målet er at pasienter, brukere og pårørende skal styrkes i møtet med helse- og omsorgstjenesten og gi viktige innspill til forbedring, sier avdelingsdirektør Kari Annette Os i avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. 

Det er utarbeidet diverse informasjonsmateriell på en rekke språk, som helsetjenester og bruker- og pårørendeorganisasjoner kan bruke for å markere dagen og temaet. Budskapet i materiellet er ‘Sammen om pasientsikkerhet’

På våre nettsider kan du eller kontaktpersoner i ditt fagnettverk laste ned materiell for å markere dagen i sine virksomheter: 

Materiell til Pasientsikkerhetsdagen 2023 - Itryggehender (itryggehender24-7.no)

Pasientsikkerhetsdagen2023 - Itryggehender (itryggehender24-7.no)