Tips #2 Bruk informasjon til å styre forbedringsprosessen

Publisert 21/04/2023 Oppdatert 21/04/2023

Uten å vite hvor vi er, vet vi ikke hvor vi skal!

Unsplash: patricia serna, sernarial

For å vite om en endring fører til en forbedring er det avgjørende at vi måler fortløpende - både før, under og etter at forbedringer er iverksatt. Hør mer om hvilken betydning informasjon har i disse videoene.

Hva trenger jeg å følge med på?

Et godt tips for å identifisere hvilken informasjonen du trenger, er å ta utgangspunkt i følgende spørsmål: 

  • Hvordan står det til i dag? 
  • Gjør vi det vi skal gjøre? 
  • Oppnår vi den endring vi ønsker? 

Hvilke kilder til informasjon har vi? Kvantitativ informasjon, altså statistikk og tall, er nyttig. Her kommer indikatorer inn! Noen ganger får vi hjelp ved at det allerede er laget en indikator. Har du forresten hørt om nasjonale indikatorer

Hvordan lager jeg en indikator? På disse sidene finner du informasjon og videoer som gir deg tips for hvordan du kan lage en indikator - og ikke minst hvordan du setter opp et run diagram i Excel. 

Men et godt beslutningsgrunnlag er mer enn tall!

Det er også nyttig å gjøre kvantitative evaluering før, underveis og i etterkant. Noen aktuelle metoder for evaluering er audit og feedback, fokusgrupper og intervju, observasjon og spørreundersøkelser. Les mer om for eksempel fokusgruppeinterjvu her.