Debatt om trygge tjenester på Arendalsuka

Publisert 25/08/2023 Oppdatert 25/08/2023

Det var stinn brakke da Helsedirektoratet inviterte til debatt om hvorfor vi gjør det så vanskelig å være pasient. - Vi har alle et ansvar, oppsummerte Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, som svar på debattleder Anne Hafstad innstendige forsøk på å plassere ansvaret hos debattantene.

Paneldeltakere på Helsedirektoratets debatt under årets Arendalsuke.

- Helsedirektoratet har en sentral rolle for å styrke pasientsikkerheten og kvalitet i tjenestene.  Vi har et stort ansvar for at helseinformasjon er pålitelig og tilgjengelig og det vi gjør har stor betydning for folkehelsa, sa Nakstad innledningsvis.

Hva skjer med pasientsikkerheten når deler av befolkningen har problemer med å forstå og ta i bruk helseinformasjon og finne fram i mylderet av helse- og omsorgstjenester? Spørsmålet vekket stor interesse blant deltakerne på Arendalsuka.

Panelet bestod av politikere, representanter for brukere og profesjonsforeninger. 

Kommunikasjon

Panelet ble innledningsvis utfordret på hvordan vi gjør pasienter og pårørende bedre i stand til å ta mer ansvar og være en aktiv samarbeidspartner når sykdom rammer og behandling skal avgjøres og gis.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, i Helse- og omsorgsdepartementet, fulgte opp Espen Nakstads ord og tok til orde for tante-testen. Han var tydelig på at pasienter må kunne forvente å bli kommunisert med på en måte som de kan forstå.

Ingen av debattantene var uenige i bildet som ble tegnet opp innledningsvis. De fleste pasienter ønsker mer informasjon om egen helsetilstand enn de får i dag. De aller fleste foretrekker å ha en aktiv rolle i beslutninger om seg selv.

Samtidig ser vi at mange ikke skjønner informasjonen de får, og synes det er vanskelig å finne informasjon som er relevant når de trenger det. Resultatet kan være både i feilbruk av medisiner, dårligere helse og hyppigere innleggelser på sykehus.

Samarbeid med brukere

-Kompleks informasjon tar tid i å gi, fastslo Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet og medlem i Helspersonellkommisjonen. Han spilte inn et helt konkret forslag om å legge til rette for et samarbeid mellom brukere og tjenesten om å utarbeide informasjon.

Pasientombudene mottar 17 000 henvendelser i året. Mange av dem handler om kommunikasjon på en eller annen måte. – Helsepersonell har ikke sjekket godt nok om pasienten forstår hva som blir sagt. Informasjonen må tilpasses den enkelte, sa Jannicke Bruvik, koordinerende pasient- og brukerombud.

Kontinuitet

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, tok opp tråden og viste til at sykepleiere ofte oversetter det legen har sagt for pasientene. Hun kom også inn på mangel i kontinuitet, i relasjoner og i informasjon, på faste stillinger og tid nok til å gjøre jobben sin.

Mette Nord, leder i Fagforbundet viste til hvor viktig det var å bygge gode team og av oppgavefordeling. Hun understreket også viktigheten av rollen til pasientansvarlig og erfaringskonsulenter.

Ståle Clementsen, sentralstyremedlem i Legeforeningen, illustrerte med en historie fra egen praksis hvor viktig det kan være å gi informasjon flere ganger. I en stresset situasjon kan pasienter være lite mottakelig for informasjon, uansett hvor god informasjonen er.

Leders ansvar, usunt lederspenn, mangel på tid i en travel arbeidsdag, var også momenter som kom opp i debatten.