Styreinvolvering i pasientsikkerhet

Innhold

HVA

Utdaterte oppfatninger om ledelse vil ofte handle om at styret først og fremst er ansvarlige for virksomhetens omdømme og økonomiske situasjon. Det økonomiske ansvaret er uomtvistelig viktig, men styrets plikter slutter ikke med økonomisk ledelse.

Å sikre en trygg behandling av pasient og bruker utgjør kjernen i styrenes overordnede ansvar. Ledelsesverktøyet styreinvolvering veileder styret i hvordan de kan i større grad fokusere på arbeid rettet mot kvalitet og pasientsikkerhet.

HVORFOR

Forskning viser at det er avgjørende for pasientsikkerheten at styrene følger opp pasientsikkerhetsresultater og tiltak.

HVORDAN

  • Sett et konkret mål for forbedring av kvalitet og reduksjon av pasientskade.
  • Sett pasientsikkerhet opp som første punkt på agenda, på alle styremøter.
  • Etabler et ”dashbord” med noen få utvalgte målinger av pasientsikkerhet.
  • Skap en kultur for åpenhet og unnlat å utpeke syndebukker ved håndtering av uønskede hendelser.
  • Bygg kompetanse for pasientsikkerhet i styret, gjennom egen styreopplæring, og etterspør slik kompetanse blant organisasjonens ansatte.
  • Lag en plan for å redusere pasientskade og etterprøv etterlevelse av tiltakene og resultatene av planen.

1) Jiang HJ, Lockee C, Bass K, Fraser I. Board oversight of Quality: Any Differences in Prcess of Care and Mortality. Journal of Healthcare Management 2009 Jan;54(1):15-30.

2) Jiang J, Lockee C, Bass K, Fraser I. Board engagement in quality: findings of a survey of hospital and system leaders. Journal of Healthcare Management 2008;53(2):121-34.