Pasientsikkerhetskultur

Publisert 28/05/2021 Oppdatert 14/04/2023

En god pasientsikkerhetskultur forutsetter et godt samspill mellom ansatte og ledere, og stor grad av åpenhet og psykologisk trygghet.

For å lykkes med pasientsikkerhetskultur er det viktig at ledelsen er involvert og dedikert i arbeidet

Pasientsikkerhetskultur består av de holdninger og rutiner ansatte og ledere har, som igjen påvirker behandlingen pasientene og brukere mottar. En god pasientsikkerhetskultur forutsetter en felles forståelse og erkjennelse av hva som må forbedres for å forhindre unødvendig skade.

Det handler om å få på plass et system - rutiner, ressurser og infrastruktur for å redusere risiko for skader og feil, og for at vi lærer av det som går bra.

De to viktigste elementene i pasientsikkerhetskultur er:

  • sikkerhetsklima som handler om hvor lett medarbeidere synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser på sitt arbeidssted.
  • teamarbeidsklima som handler om medarbeideres opplevelse av støtte fra sitt team for å prioritere trygg pasientbehandling.

Helsetjenesten har mange dyktige og engasjerte medarbeidere som gir omsorg og behandling av høy kvalitet, men de sviktes ofte av at systemene de arbeider i, ikke tar tilstrekkelig hensyn til risikoen for menneskelig svikt.

For å redusere risiko for pasientskade, trenger helsetjenesten en kultur som:

1. gjør det lettere for helsepersonell å ta riktige valg

2. gjør at det er trygt å si ifra om bekymringer

3. anerkjenner forslag til endringer for å oppnå forbedring

Når skade oppstår må det være en forpliktelse til full åpenhet, samt støtte og oppreisning for pasienter og familier som berøres. Hvordan virksomheten håndterer slike situasjoner er kritisk for muligheten til å utvikle en god kultur preget av åpenhet og læring. Det skal føles trygt både å melde fra om og lære av uønskede hendelser.

Oppmerksomhet må rettes mot omstendigheter som bidrar til uønskede hendelser, fremfor å fokusere på enkeltpersoner.