Pasientsikkerhetsvisitter

Innhold

HVA

En pasientsikkerhetsvisitt går ut på at ansatte som møter pasienter og brukere i sitt daglige arbeid kan diskutere utfordringer rundt pasientsikkerheten på sin arbeidsplass med øverste ledelse i kommunen eller leder(e) for en større virksomhet som for eksempel et helseforetak.

HVORFOR

Hensikten med visittene er å avdekke risikoforhold og forbedringsområder ved å lytte til de ansattes tanker og opplevelser knyttet til deres egen arbeidshverdag.

Pasientsikkerhetsvisittene kan bidra til å utvikle en kultur hvor åpenhet rundt pasient og brukers sikkerhet har førsteprioritet.

Med pasientsikkerhetsvisitter kan følgende oppnås:

  • Øke bevisstheten rundt pasientsikkerhet
  • Gjøre pasientsikkerhet til en prioritert oppgave for øverste ledelse.
  • Innhente informasjon som identifiserer områder som kan forbedres, og innføre konkrete tiltak i henhold til dette.
  • Bygge opp kommunikasjonskanaler og relasjoner mellom øverste ledelse og personale i pasientnært arbeid.

HVORDAN

Pasientsikkerhetsvisitter kan gjennomføres overalt hvor det ytes helse- og omsorgstjenester. Under visittene diskuterer de ansatte konkrete sikkerhetsutfordringer og forbedringsmuligheter i avdelingen, og blir enige om de tre viktigste tiltakene som bør iverksettes i løpet av en gitt periode.

Her kan du lese mer om pasientsikkerhetsvisitter i spesialisthelsetjenesten

Her kan du lese mer om pasient- og brukersikkerhetsvisitter i kommunal helse- og omsorgstjeneste