I pasientens fotspor

Innhold

HVA

I pasientens fotspor er et ledelsesverktøy der øverste leder for en virksomhet fysisk følger en pasient/bruker og observerer hans eller hennes møte med virksomheten gjennom en hel dag eller deler av en dag. Sammen med brukeren får lederen mulighet til å se virksomheten fra pasient/brukers perspektiv og lytte til deres behov i møte med tjenesten.

HVORFOR

Å gå ”i pasientens fotspor” bidrar til å synliggjøre lederens prioriteringer og engasjement i pasientsikkerhet og har flere formål:

  • Lytte til og involvere pasient, bruker og pårørende i utforming av tjenestene
  • Sette pasient- og brukersikkerhet på dagsorden
  • Definere og arbeide med konkrete forbedringer etter egne observasjoner og tilbakemeldinger fra bruker og/ eller pårørende

HVORDAN

Lederen skal sørge for å se forløpet gjennom pasientens/brukerens øyne og legge spesielt merke til:

  • Om pasienter/brukere og pårørende opplever å bli møtt med interesse, respekt og engasjement
  • Om pasienter/brukere og pårørerens kunnskap og erfaringer blir etterspurt
  • Om pårørende, der det er relevant, blir betraktet som en ressurs
  • Om kommunikasjon mellom pasienter/brukere, pårørende og helsepersonell er klar og entydig
  • Om det er helhet og sammenheng i forløpet