Forbedringspillet: Styrker kompetanse i forbedringsarbeid

Publisert 18/08/2020 Oppdatert 24/01/2024

Til info: Forbedringspillet ble stengt i desember 2023, men vi er i full gang med å få driften opp igjen så snart som mulig. Forbedringspillet er en enkel måte å styrke grunnleggende forbedringskunnskap hos alle ansatte.

Avdelingsleder Janne Johnsen ved Froland sykehjem får bedre kunnskap om forbedringsarbeid ved å spille Forbedringspillet.

Forbedringsarbeid må bli en integrert del av hvordan vi jobber. Ifølge internasjonal forskning, er kompetanse i forbedringsarbeid en avgjørende faktor for å lykkes med å skape gode helse- og omsorgstjenester. Forbedringskunnskap er et eget fag som må læres og trenes på og bør innarbeides i alle kompetanseplaner. Om du er leder på regionalt nivå, på sykehus, i en kommune eller på et fastlegekontor, vil Forbedringspillet kunne brukes inn i disse strategiene. 

Ansatte trenger innsikt og kunnskap

De fleste ansatte vil bli involvert i forbedringsarbeid. Enten det er små justeringer i daglig drift, testing av nye ideer eller innføring av ny praksis. I dette spillet vil ansatte få innsikt og forståelse for kunnskap og metoder som brukes til å gjennomføre forbedringer på egen arbeidsplass. Dette bidrar til å bygge en felles forståelse for hva som må til, og er et ledd i å utvikle en kultur som tilrettelegger for kvalitetsforbedring.

Lærer gjennom repetisjon og spillteknologi

Målgruppen for spillet er alle ansatte, både medarbeidere og ledere. Det baserer seg på prinsipper om å trene seg frem til økt kunnskap og forståelse gjennom repetisjon, og er lett tilgjengelig på de fleste digitale flater. Kunnskap eller erfaring innen forbedringsarbeid er ingen forutsetning for å spille. Mer om hvordan Forbedringspillet er bygd opp.

Gå inn på https://forbedringspillet.attensi.com/. Du kan også søke opp appen "Attensi Skills" på App Store eller tilsvarende. Har du problemer med å kjøre spillet, finner du brukerveiledning under "Trenger du hjelp?". 

Bedriftskoden du blir bedt om å bruke er forbedringspillet, du kan også skrive helsedirektoratet.

Hvordan bruke spillet for å styrke kompetanse

Forbedringspillet kan brukes alene for å styrke kunnskap om og forståelse for forbedringsarbeid, eller være en del av andre aktiviteter rettet mot å bygge kompetanse i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Vi lærer best når vi prøver ut i praksis. Derfor anbefaler vi  å koble treningen du får via spillet til et eksisterende forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

Forbedringspillet kan med fordel kobles sammen med andre aktiviteter som har som mål å styrke en mer dyptgående kompetanse. For eksempel kan spillet brukes inn i eksisterende opplæringsprogrammer eller som en del av introduksjonsprogram til ansatte og ledere. Se kompetansepyramiden under §6f kapittel 4, i veileder til forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring for informasjon om ulike nivåer av kompetanse.

Les hvordan Møre og Romsdal HF bruker spillet inn i sin strategiske kompetanseplan. 

Trekke ut rapporter som gir oversikt

Informasjon om ansattes kompetanse og hvilke kompetansetiltak de har gjennomført er viktig. For å få oversikt over hvor mange ansatte som har spilt Forbedringspillet og med hvilket resultat, kan du som leder eller ansvarlig for kompetanseheving hente ut rapporter.

Rapportene gir informasjon om hvor mange ansatte som har gjennomført treningen, hvor mye av spillet de har kommet gjennom, nivå og grad av sertifisering, pluss antall gjennomspillinger. Informasjonen gjør det mulig å vurdere om det er behov for mer tilrettelegging for at ansatte kan få trent i henhold til ønske, hvilken kompetanse som er styrket, og hvor det er behov for mer faglig påfyll. 

Av hensyn til personvern, skal den som ønsker rapporter først ta kontakt med Helsedirektoratet for registrering. 

Her kan du lese mer om hvordan du kan få tak i og bygge opp rapportene. 

Kontaktperson: Ida Waal Rømuld [email protected]