Praktisk informasjon for Global Trigger Tool-team

Publisert 07/07/2021 Oppdatert 04/04/2024

Her finner du informasjon i forbindelse gjennomføringen av strukturerte journalundersøkelser med prosedyren Global Trigger Tool (GTT), frister, kurs og seminar.

Illustrasjonsbilde. Foto: Stig Weston

Global Trigger Tool (GTT) er en metode for strukturert journalundersøkelse for å avdekke endring av pasientskader over tid.

Oppdraget

Journalundersøkelse med GTT skal gjøres i alle helseforetak, på helseforetaksnivå eller lavere. Det vil si at det er mulig å gjennomføre journalundersøkelse i organisatoriske enheter under helseforetakene (som for eksempel sykehus, klinikker eller avdelinger). Foreløpig er journalundersøkelse tilrettelagt for somatikken.  

GTT-kurs

Helsedirektoratet arrangerer opplæringskurs hvert år. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med GTT i norske helseforetak.

  • Når? 24. september, kl. 11.00 -15.00.

  • Hvor? Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 på Storo i Oslo. 

  • Kursansvarlig: Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med. 

  • Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

  • Påmelding via e-post: gtt@helsedir.no. Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2024». Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist 10. september. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post. Ved spørsmål ta kontakt med seniorrådgiver Wenche Pedersen Patrono wenche.pedersen.patrono@helsedir.no 

GTT seminar

Vi inviterer alle GTT-team i helseforetakene til årets nasjonale seminar. Seminaret er obligatorisk for teamene som rapporterer tall nasjonalt.

  • Når? 10. september 2024, kl. 10.00-15.00
  • Hvor? Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, 2004 Lillestrøm
  • Kursansvarlig: Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med. og Hanne Narbuvold, spesialrådgiver.
  • Påmelding via e-post: gtt@helsedir.no. Merk e-posten med «Påmelding GTT-seminar 2024» Påmeldingsfrist: 20. august.

Frister for rapportering

GTT-resultatene fra foretakene rapporteres til Helsedirektoratet tre ganger i året.

Dato for frister til rapportering:

1. tertial 2023:  23. september 2023 (UTFØRT).

2. tertial 2023: 17. januar 2024 (UTFØRT).

3. GTT-rapportering hele året og GTT-årsskjema: 21.april 2024.

Årlig rapport

Det lages en rapport i året hvor resultatene oppsummeres på nasjonalt nivå. Siste rapport finner du her "Pasientskader 2022 - Målt med Global Trigger Tool (GTT)". 


Oversikt over GTT-teamene

Det er 34 GTT-team. Se oversikt over alle teamene.

Bruk av resultater

Resultatene kan brukes i lokalt forbedringsarbeid. I tråd med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (lenke til) skal helseforetak gjennomgå sine GTT- resultater. Det bør skje minst tre ganger i året og knyttes til publisering av kontrollgrafene og den årlige rapporten. Det anbefales at GTT- teamene inviteres til å legge frem resultatene; to ganger for Helseforetakets ledergruppe og en gang for Helseforetakets styre. 

Materiell for journalgransking og registreringsskjema

Relevant materiell for journalundersøkelse med Global Trigger Tool (GTT) finner du her:

GTT-Veileder

Veileder til bruk av kontrollgrafer

GTT-årsskjema

Mal for GTT-rapportering 1. tertial

Mal for GTT-rapportering 2. tertial

Mal for GTT-rapportering hele året

Pasientark: Triggere

Veileder til samleark: Sted for skaden/avdeling på sykehus

Kontrollgrafer

En kontrollgraf viser hvordan utviklingen av andel sykehusopphold med minst én pasientskade varierer lokalt over tid for den populasjonen som dataene i grafen representerer. Kontrollgrafen er et verktøy som gir mulighet til å varsle om en uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt slik at tiltak kan settes inn for å forebygge skader.

Grafen kan brukes til internt forbedringsarbeid, og er ikke et analyseverktøy laget for å sammenligne helseforetak, sykehus eller fagområder.

 

Kontrollgraf 2011-2024 (start 2010)

Kontrollgraf 2012-2024 (start 2011)

Kontrollgraf 2013-2024 (start 2012)

Kontrollgraf 2014-2024 (start 2013)

Kontrollgraf 2015-2024 (start 2014)

Kontrollgraf 2016-2024 (start 2015)

Kontrollgraf 2017-2024 (start 2016)

Kontrollgraf 2018-2024 (start 2017)

Kontrollgraf 2019-2024 (start 2018)

Kontrollgraf 2020-2024 (start 2019)

Kontrollgraf 2021-2024 (start 2020)

Kontrollgraf 2022-2024 (start 2021)

Kontrollgraf 2023-2024 (start 2022)

Kontrollgraf 2024-2024 (start 2023)