Praktisk informasjon for Global Trigger Tool-team

Publisert 07/07/2021 Oppdatert 04/04/2022

Her finner du informasjon i forbindelse gjennomføringen av strukturerte journalundersøkelser med prosedyren Global Trigger Tool (GTT), frister, kurs og seminar.

Illustrasjonsbilde. Foto: Stig Weston

Global Trigger Tool (GTT) er en metode for strukturert journalundersøkelse for å avdekke endring av pasientskader over tid.

Oppdraget

Journalundersøkelse med GTT skal gjøres i alle helseforetak, på helseforetaksnivå eller lavere. Det vil si at det er mulig å gjennomføre journalundersøkelse i organisatoriske enheter under helseforetakene (som for eksempel sykehus, klinikker eller avdelinger). Foreløpig er journalundersøkelse tilrettelagt for somatikken.  

GTT-kurs

Helsedirektoratet arrangerer to opplæringskurs hvert år. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med GTT i norske helseforetak.

Neste kurs gjennomføres 26. april 2022 kl 11.00–15.00. Les mer og meld deg på her.

Frister for rapportering

GTT-resultatene fra foretakene rapporteres til Helsedirektoratet tre ganger i året. Dato for frister:

2. tertial 2021: 17. januar 2022

3. GTT-rapportering hele året og GTT-årsskjema: 21.april 2022

Årlig rapport

Det lages en rapport i året hvor resultatene oppsummeres på nasjonalt nivå. Siste rapport finner du her "Pasientskader 2020 - Målt med Global Trigger Tool (GTT)".  

Oversikt over GTT-teamene

Det er 34 GTT-team. Se oversikt over alle teamene.

Bruk av resultater

Resultatene kan brukes i lokalt forbedringsarbeid. I tråd med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (lenke til) skal helseforetak gjennomgå sine GTT- resultater. Det bør skje minst tre ganger i året og knyttes til publisering av kontrollgrafene og den årlige rapporten. Det anbefales at GTT- teamene inviteres til å legge frem resultatene; to ganger for Helseforetakets ledergruppe og en gang for Helseforetakets styre. 

Materiell for journalgransking og registreringsskjema

Relevant materiell for journalundersøkelse med Global Trigger Tool (GTT) finner du her:

Veileder

GTT-årsskjema

Mal for GTT-rapportering 1. tertial

Mal for GTT-rapportering 2. tertial

Mal for GTT-rapportering hele året

Pasientark: Triggere

Veileder til samleark: Sted for skaden/avdeling på sykehus

 

Kontrollgrafer

En kontrollgraf viser hvordan utviklingen av andel sykehusopphold med minst én pasientskade varierer lokalt over tid for den populasjonen som dataene i grafen representerer. Kontrollgrafen er et verktøy som gir mulighet til å varsle om en uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt slik at tiltak kan settes inn for å forebygge skader.

Grafen kan brukes til internt forbedringsarbeid, og er ikke et analyseverktøy laget for å sammenligne helseforetak, sykehus eller fagområder

Kontrollgraf 2021-2021- start 2020
Kontrollgraf 2020-2021- start 2019
Kontrollgraf 2019-2021- start 2018
Kontrollgraf 2018-2021- start 2017
Kontrollgraf 2017-2021- start 2016
Kontrollgraf 2016-2021- start 2015
Kontrollgraf 2015-2021- start 2014
Kontrollgraf 2014-2021- start 2013
Kontrollgraf 2013-2021- start 2012
Kontrollgraf 2012-2021- start 2011
Kontrollgraf 2011-2021- start 2010