Pasientsikkerhetsdagen 2023

"Løft pasientens stemme" er årets slagord på pasientsikkerhetsdagen den 17. september. Vil du være med på markeringen? Vi lager materiell som lanseres den 11. september.

Sammen om pasientsikkerhet

"Involver pasienten for å styrke pasientsikkerheten" er tema på verdens pasientsikkerhetsdag den 17. september. Årets tema anerkjenner den avgjørende rollen pasienter, brukere og pårørende har i arbeidet med pasient- og brukersikkerheten. Når pasienter og brukere involveres som likeverdige parter, reduseres risiko for skade. Målet er at pasienter, brukere og pårørende skal styrkes i møtet med helse- og omsorgstjenesten og gi viktige innspill til forbedring.

Materiell for pasienter, brukere og pårørende

Her finner du også informasjonsmateriell om Pasientsikkerhetsdagen på fem ulike språk

I denne brosjyren finner du råd om hvordan du kan forberede deg til du skal på sykehus eller legen. 

Brosjyren "Ti råd til deg som pasient" er en huskeliste for din egen pasientsikkerhet.

Kontakt gjerne seniorrådgiver Tonje Houg ved spørsmål og informasjon om Pasientsikkerhetsdagen.