Tips og råd til markering

Publisert 07/09/2023 Oppdatert 11/09/2023

La oss sammen skape oppmerksomhet om pasientsikkerhetsdagen! Budskapet er enkelt: Hver pasientskade er én for mye. Pasient- og brukermedvirkning er det viktigste verktøyet vi har for å styrke pasient- og brukersikkerheten  

MicrosoftTeams-image (29).png
Illustrasjonsbilde: Mostphotos.
  • Sosial medier: Bruk gjerne bilder du finner på denne nettsiden, i organisasjonen og egne facebook-sider. Kanskje du kan legge til en setning eller to for hvorfor organisasjonen eller du synes dagen er viktig? 
  • Intranett: Bruk gjerne skjermbildet vi har laget og legg til en oppfordring eller kanskje informasjon om hva dere gjør for å styrke pasienter, brukere og pårørende. 

  • Arbeidsplassen: Se hva du kan bruke av plakater, roll-ups og annet materiell for å vise at dere ønsker å løfte og styrke pasienter, brukere og pårørende for igjen å styrke pasient- og brukersikkerheten. 

  • Arenaer som allmøter, avdelingsmøter og liknende: Informer om dagen. Bruk gjerne lysarkene vi har laget. Inviter til refleksjon om de viktigste grepene dere kan gjøre for å styrke pasienter, brukere og pårørende i møtet med helse- og omsorgstjenesten. Ta gjerne en titt på de viktigste pasient- og brukerrettighetene og still spørsmål om hva dere kan gjøre bedre for å etterleve dem. 

  • Pasient- og brukermøter: Vis at du er interessert i pasienter og brukeres erfaringer og trygg dem på at deres erfaringer er verdifulle for deg. 

  • Tidsskrift: Dette er dagen for å skrive en leder om viktigheten av å løfte fram og styrke pasient, bruker og pårørende og aktivt bruker deres stemmer og erfaringer for å styrke pasient- og brukersikkerheten. En artikkel med gode eksempler vil også styrke budskapet. 

  • Lokal avis/radio: Ta kontakt med lokalpresse/lokalradio. Kanskje du/dere har en god historie å dele, eller gode råd til hvordan vi sammen kan bli bedre? Ta gjerne utgangspunkt i skadetall for å understreke viktigheten av samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og pasienter, brukere og pårørende.