Bakgrunn for Pasientsikkerhetsdagen

Publisert 07/09/2023 Oppdatert 12/09/2023

Hvorfor er denne dagen så viktig? 

MicrosoftTeams-image (28).png
Pasientsikkerhet er et globalt og viktig tema i hele helse- og omsorgstjenesten. Derfor har WHO etablert en internasjonal pasientsikkerhetsdag for å sette temaet på agendaen. Bilde: Mostphoto

Hver dag skades pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten. Det oppstår misforståelser og medisiner tas feil. Hver dag har vi en mulighet til å samarbeide litt bedre med hverandre; pasienter, brukere og pårørende på den ene siden og ansatte i helse- og omsorgstjenesten på den andre siden. Vi trenger en felles innsats for å styrke pasient- og brukersikkerheten! 

Pasienten er en likeverdig part

Når pasienter involveres som likeverdig part i behandlingen øker pasientsikkerheten, pasienttilfredsheten og effekt av behandlingen. Når pasienter, brukere og pårørende inviteres inn som aktive bidragsytere, resulterer det i verdifulle bidrag både til deres egen sikkerhet og systemet som helhet. 

Det er WHO som har innstiftet dagen og organisasjonen velger ulike tema hvert år. Med slagordet " Løft pasientens stemme" oppfordrer WHO til økt oppmerksomhet med mål om å styrke pasient- og brukersikkerhet nasjonalt og globalt. I sin globale handlingsplan for pasientsikkerhet (2021-2030) slår de slår fast at brukermedvirkning er det mest kraftfulle verktøyet vi har for å styrke pasient- og brukersikkerheten. 

Involvering reduserer skade 

Et viktig argument for valg av tema er at brukere av helse- og omsorgstjenesten har førstehåndserfaring med hele pasientreisen, noe som gjør deres perspektiv både unikt og uvurderlige. Studier viser en potensiell reduksjon i skadebyrden med 15 prosent, ved god involvering, kan spare utallige liv hvert år.

Dette er hovedgrunnen til at involvering av pasient, bruker og pårørende er integrert som et grunnleggende prinsipp i World Health Assembly-resolusjonen (WHA72.6) om Global handling for pasientsikkerhet og i Global Patient Safety Action Plan 2021-2030. 

WHO mål med markering av dagen er å påvirke interessenter, inkludert pasienter, brukere, pårørende, beslutningstakere, ledere og ansatte i helse- og omsorgssektoren og brukerorganisasjoner til å samarbeide om å utforme politikk og forbedringer som reflekterer pasientenes behov og preferanser. Slik styrker vi pasientsikkerheten sammen – både nasjonalt og globalt. 

Les mer om den internasjonale pasientsikkerhetsdagen (WHO).