Nyttige verktøy

Publisert 11/09/2023 Oppdatert 18/09/2023

Her er mange nyttige og praktiske verktøy som du kan bruke i møte med pasienter,  brukere og pårørende:

 

Pasienter, brukere og pårørende har rett til å medvirke: 
Brukermedvirkning – din rett og mulighet til å medvirke - Helsenorge

Hvordan kan du medvirke i egen behandling? 
Les mer om samvalg og hvordan pasienten kan være med å bestemme

Her finner du gode råd hvis du skal i møte med helse- og omsorgstjenesten eller på sykehus:
Gode råd til deg som skal på sykehus eller til legen

Medvirkningsverktøy for tjenestene 

Hvordan kan du sikre deg at pasient, bruker og pårørende oppfatter og forstår informasjonen du gir? Les om Teach back 2.0.

Hvordan komme fram til og ta gode beslutninger i samarbeid med pasienten? 
Les mer om samvalg.

"Fire gode vaner" er en velutprøvd kommunikasjonsmetodikk. Teknikken gir rom for å lytte til og søke forståelse for pasientenes perspektiv, være tydelig empatisk, sikre at mottakeren forstår og husker informasjon, og gjøre dem delaktige i behandlingen. Sjekk ut om ditt foretak eller kommuner har kurs i Fire gode vaner. 

Hvordan se virksomheten med pasienten eller brukerens øyne – på ekte? Hvordan få inn pasienter og brukeres perspektiv og ta hensyn til deres behov? 
Les om metoden "I pasientens fotspor" 

Vi har også utviklet en egen veileder for å følge "I brukerens fotspor i kommunal helse og omsorgstjeneste".

Verktøy og ressurser knyttet til kommunikasjon til innvandrere og minoriteter

Hvordan kan du sørge for god kommunikasjon når du bruker tolk? Kommunikasjon med tolk til fremmedspråklige.

Podcaster

Hva med å lytte til podcasten om hva vi vinner på bedre kommunikasjon. Her hører vi Pål Gulbrandsen, professor i medisin snakke om hvordan vi kan bli bedre til å kommunisere med pasienter og pårørende.Kommunikasjon, makt, sårbarhet og skam | Helhjerta (simplecast.com)

I podcasten Helhjerta kan du også høre mer om samvalg. Helhjerta samvalg

Lytt også til podcasten om det fundamentalt viktige spørsmålet: Hva er viktig for deg?