Fakta og nøkkeltall

Publisert 07/09/2023 Oppdatert 15/09/2023

Hva er pasient- og brukersikkerhet?

MicrosoftTeams-image (30).png
Illustrasjonsbilde: Mostphotos
 • Pasienter og brukere skal ikke utsettes for unødig skade eller risiko for skade som følge av helsetjenestens innsats og ytelser eller mangel på dette. En skade er utilsiktet, og resultat av behandling eller en tjeneste. Den krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller kan ha dødelig utgang. 
   
 • Mer enn en av ti pasienter påføres skade i sykehus internasjonalt. Mer enn halvparten av skadene kan forebygges. I Norge oppstår det minst en skade i 12-13 prosent av alle innleggelser i somatisk sykehus. 
   
 • Pasientskader er nummer 14 på oversikten over verdens globale sykdomsbyrde, på linje med malaria og tuberkulose. Sykdomsbyrdeberegninger viser hvordan ulike sykdommer, skader og risikofaktorer rammer befolkningen i form av helsetap og dødelighet. 
   
 • Pasientskader koster - ikke bare er de belastende for pasienter, pårørende og helsepersonell, men de står for 15 prosent av utgiftene ved et sykehus i form av forlenget sykehusopphold, reoperasjoner, reinnleggelse osv. 
   
 • Så mange som fire av ti innbyggere opplever skade i kontakt med kommunal helse- og omsorgstjeneste, ifølge OECD2. Om lag 80 prosent av disse skadene kunne vært unngått. Ved norske sykehjem får 3 til 4 prosent av beboerne helsetjenesteassosierte infeksjoner.
   
 • I første halvår (2023) har mer enn 4000 personer søkt Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om erstatning for svikt i helsetjenesten. Det er 15 prosent flere enn i samme periode i fjor. De fleste kravene kommer fra pasienter som har fått skader i muskler eller skjelett, tenner, bivirkning etter vaksine, kreft og innen psykiatri. NPE utbetalte over 1,1 milliarder kroner til pasienter i fjor. Kreft og ortopedi topper listen. 
   
 • Hver pasientskade er én for mye. Målrettet og samordnet innsats for trygge tjenester står høyt på den faglige og politiske dagsorden i Norge.
  Visjonen for det felles arbeidet er: En trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste, uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt.