Sommerprat #3: Lill Sverresdatter Larsen

Publisert 28/07/2021 Oppdatert 30/08/2021

Hun er Norges mektigste sykepleier og leder av en av landets største fagforeninger. Men hva tenker hun egentlig om pasientsikkerhet?

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

I Sommerprat stiller I trygge hender 24/7 en rekke inspirerende personer i helse- og omsorgstjenesten spørsmål om pasientsikkerhet. I tillegg får vi høre litt om hva slags feil de har lært mest av, og hva som har imponert dem mest de siste årene. Denne gangen har vi blitt bedre kjent med forbundsleder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. 

Hva betyr pasientsikkerhet for deg?

Trygghet og læring. Læring slik at folk med kompetanse og holdninger, samt organisasjoner med system og kultur kan sikre at pasienter ikke blir skadet eller opplever uheldige hendelser under behandling og pleie.  

Hva brenner du for?

Omsorgsfull hjelp. Sykepleiermangelen øker og presset på prioriteringer i helsetjenestene er stort. Mister vi muligheten til å gi omsorgsfull hjelp så mister vi sykepleiere, men også verdier i samfunnet som kan få dramatisk negative konsekvenser.

Hvilken feil har du lært mest av?

Jeg husker i alle fall godt å være alene sykepleier på nattevakt og skulle gi vann til en mann med sekvele etter hjerneslag. Jeg leiret han ikke godt nok, og han fikk vannet i luftveiene. Jeg hadde ikke kroppslig styrke nok til å snu han og skjønte meg ikke på senga til å klare å få han mer opp. Han holdt på å dø mellom hendene mine, ble blå og øynene – den panikken i mannens øyne, den glemmer jeg aldri. Etter noe som opplevdes som en evighet hvor han var hjelpesløs og jeg elendig sykepleier så klarte han å trekke pusten igjen. Han fikk noen dager til, og jeg lærte leiring og andre tiltak ved svelgparese.

Hva har imponert deg mest i helse- og omsorgstjenesten de siste årene?

Helsepersonells kreativitet, fleksibilitet og ståpåvilje nesten uansett hvilken krise de står i.

Hvilke av dagens utfordringer tror du vi ser tilbake på og kan le litt av om 10-15 år? 

1. At sykepleierne i dag bruker sin bachelor og masterutdanning til også å vaske senger, brette klær, fylle på lager, rydde kjøkken og sikre at skriver har riktig blekkpatron. Uavgrenset ansvar, og alltid oppgaver som tilfaller sykepleierne fordi ingen andre tar dem.

2. At sykepleieren i hjemmetjenesten/sykehjem må stå i kø på venteværelset til pasientens fastlege for å få ut epikrisen, siden de ulike helsetjenestene har ulike journalsystem og papirene følger den som har medisinsk ansvar uavhengig av om det er sykepleietjenesten som har daglig ansvar.

Hvorfor skal du sammen med 10.000 andre delta på Pasientsikkerhetskonferansen 2021 3.-4. november?

Fordi fokus på pasientsikkerhet er et grunnelement ved enhver behandling og pleie uansett helsesektor, og faglig kompetansebygging og nettverk er gull for at vi skal kunne gjør bedre.

Les mer om Pasientsikkerhetskonferansen og meld deg på gratis her.