Pasientsikkerhetskonferansen

Takk for i år! Opptak av konferanse legges ut her så snart de er klare. Neste års konferanse blir 23. og 24. november 2023, hold av datoene!

Sammen skaper vi forbedring

Torsdag 24. og fredag 25. november arrangeres Pasientsikkerhetskonferansen 2022 på The Qube ved Gardermoen, som før pandemien.

Etter to år med heldigitalt arrangement, gleder vi oss skikkelig til å samle mange engasjerte helsepersonell, klinikere, ledere, studenter og andre som er opptatt av pasient- og brukersikkerhet fra hele landet igjen!

Norge har en av verdens beste helse- og omsorgstjenester, men vi har fortsatt mye å gå på for at alle skal være trygge og sikre i møtet med tjenestene. Vi har to jobber: å gjøre jobben og forbedre den! Men hvordan får vi det til? På konferansen utforsker vi mange aktuelle og spennende temaer som vil inspirere til fortsatt innsats for god pasient- og brukersikkerhet. Vi skal få et innblikk i hvilke problemstillinger vi står ovenfor, hva vi kan gjøre med det og hvordan vi skal gjøre det. Vi vet også at trygge ansatte gir trygge pasienter, men hvordan kan vi styrke ledere og ansattes motivasjon, evne og trygghet i jobben? 

Dette er bare noe av det du vil få høre om. Dagene fylles med plenumsforedrag og en rekke relevante parallellsesjoner og workshops som vil treffe akkurat det du er opptatt av. Klikk deg inn på de ulike dagene over for å sjekke ut hele programmet. Deler av konferansen vil bli sendt digitalt. 

Under konferansen vil du også få mulighet til å møte en rekke ulike organisasjoner som er opptatt av pasientsikkerhet i vårt standområde. Ønsker din organisasjon å ha stand på konferansen? Ta kontakt på [email protected] 

pasientsikkerhetskonferansen2018-plenum-salen-foto-stigmweston-3.jpeg

 

99,5%

av fjorårets deltakere anbefaler Pasientsikkerhetskonferansen 2022

9/10

deltakere på fjorårets konferanse mener forbedring vil skje etter konferansen

Bli inspirert sammen

En stor del av konferansen handler om å utveksle erfaringer og ideer, og det legges opp til flere arenaer for å diskutere faglige temaer med flere tusen andre deltakere. Torsdag kveld arrangeres også en festmiddag med gode muligheter for å stifte nye bekjentskaper. Mange tidligere deltakere erfarer at Pasientsikkerhetskonferansen er et startskudd for sitt videre arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Den lar deltakerne ta et steg ut av en travel hverdag for påfyll av kunnskap og inspirasjon, som de kan ta med seg til sin arbeidsplass.

Endelig parallellsesjoner igjen!

Dette er hovedteamene du kan vente deg til årets parallellsesjoner. NB! Parallellsesjonene er kun tilgjengelig for deg med fysisk deltakelse. Les mer informasjon om hver sesjon under Program dag 1 og Program dag 2. 

P1.png
P2.png

 

Målet med konferansen

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Konferansen skal også gi konkrete råd og verktøy til å gjøre dette. De som deltar på konferansen er ledere og rådgivere i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, sykepleiere, leger, og annet helsepersonell, brukerorganisasjoner og brukerutvalg, interesseorganisasjoner, fagforeninger, helseforvaltning og studenter.

Kontakt oss

Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres av Helsedirektoratet og aktørene bak I trygge hender 24-7.

Lurer du på noe? Ta kontakt på [email protected]