Historien om I trygge hender 24-7

Publisert 29/04/2021 Oppdatert 21/12/2023

I 2011 startet den to-årige nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender 24-7. Kampanjen var et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og ble drevet av et eget sekretariat i Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå nedlagt).

Fra kampanje til program til satsing.

Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender 24-7

Kampanjens målsetting var å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helse- og omsorgstjenesten. Dette skulle oppnås ved å jobbe langs to akser: styrking av kompetanse i forbedringsarbeid hos helsepersonell og ledere, samt implementering av tiltak som ville redusere skader og bedre pasientsikkerheten på utvalgte innsatsområder.

I kampanjeperioden startet arbeid på 12 innsatsområder. For hvert området ble det utviklet tiltak og målinger i samarbeid med ekspertgrupper. Deretter ble de testet og justert gjennom pilotprosjekter. Innsatsområdene ble spredt til helse- og omsorgstjenesten ved hjelp av læringsnettverk.

Læringsnettverk er en anerkjent metode for å implementere forbedringsarbeid, der tverrfaglige kliniske forbedringsteam iverksetter tiltakene i egen virksomhet med støtte fra ekspertise i forbedringsarbeid og ved gjensidig erfaringsutveksling.

Fra kampanje til program – med samme slagord

Endring av eksisterende praksis er utfordrende, og forbedringsarbeid og kulturendring tar tid. Pasientsikkerhetskampanjen kom langt på to år, men det var behov for å videreføre arbeidet og ha fortsatt nasjonal oppmerksomhet for skape varige forbedringer.

Stortingsmeldingen God kvalitet – trygge tjenester kom i 2013, og dannet grunnlag for etablering et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet (2014-2018). Målet for pasientsikkerhetsprogrammet var de samme som for kampanjen: redusere antall pasientskader og sikre trygge tjenester, og slagordet I trygge hender 24-7 ble videreført.

Programmet bygget videre på tiltak og erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjen og internasjonale anbefalinger, men med mer vekt på å styrke forbedringskompetansen, ledelse av pasientsikkerhet og kommuneperspektivet.

Programmet videreførte pasientsikkerhetskampanjens organisering med en bredt sammensatt styringsgruppe og et sekretariat i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Sekretariatet ble overført til Helsedirektoratet fra juni 2014 og ut programperioden.

Les mer om programmet i stortingsmeldingen, strategi (2014-2018), revidert strategi (2014-2018) og i sluttrapporten.