Slik reduserte hun både avvik og kostnader

Publisert 05/12/2016 Oppdatert 28/11/2019

«Dette vil vi ikke klare», sa ansatte på sykehjemmet til årets lederprisvinner Oddny Lien. Men fasiten ble 40 prosent færre avvik på medikamenthåndtering og 200.000 kroner spart på medisin.

Innfelt: Oddny Lien, enhetsleder ved Moen og Sætre sykehjem og vinner av lederprisen for pasientsikkerhet for kommune 2016. (Foto: Stig Marlon Weston/privat)

Oddny Lien er enhetsleder ved Moen og Sætre sykehjem i Elverum i Hedmark. I november fikk hun lederprisen i pasientsikkerhet for kommune av pasientsikkerhetsprogrammet.

Lien så invitasjonen til læringsnettverk på innsatsområdet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» vinteren 2011. Her er det noe vi kan jobbe med og få resultater av, tenkte hun. Lien satte sammen en gruppe på fem personer fra ulike avdelinger på sykehjemmet. Men da gruppa kom tilbake fra første samling i læringsnettverket, var ikke stemningen på topp. «Dette vil vi ikke klare. Vi har for mye å gjøre, og det blir utfordrende å få til målinger og bruke Extranet», sa de.

- Da sa jeg: «Hvordan skal vi få til forbedringer om vi ikke gjør dette?» Så la jeg planer for hvordan gruppa kunne få støtte, og hjelp til det praktiske med for eksempel Extranet, sier Lien.

Sykehjemmet gikk bakover i tid og sjekket avvik i håndteringen av medikamenter. Dermed hadde de en baseline for å se hvordan målingene utviklet seg da tiltakene ble innført.

Her skjedde det noe!

- Vi hang opp målingene underveis. Det var morsomt når resultatene kom, at de ansatte så at her skjedde det noe. Vi klarte å få avvikene ned 40 prosent. Personellet så at pasientene fikk en bedre hverdag og trengte færre tabletter. Det betød mye for dem, sier enhetslederen.

Det betød ikke bare noe for hverdagen til pasientene, men også for økonomien til sykehjemmet. De sparte 200.000 kroner på reduserte utgifter til medisin på ett år.

Lien har sørget for godt tverrfaglig samarbeid med både leger, fysioterapeuter, farmasøyter, sykepleiere og helsefagarbeidere underveis. Flere innsatsområder ble innført, som forebygging av fall, urinveisinfeksjoner og trykksår. Lederen har vært tydelig på at pasientsikkerhetsarbeidet skal prioriteres, og har satt av tid til det.

Hver 14. dag presenterer hun resultater i enhetens ledermøte.

Her er hennes råd til andre ledere:

  • Vær interessert i og sett deg inn i pasientsikkerhetsarbeidet.
  • Det er ikke nok å bare jobbe med dette feltet, du må etterspørre resultater.
  • Du bør ha resultatene som tema på ledermøtet hver 14. dag.
  • Målinger viser hvordan det går med jobben du gjør, og det er også viktig for å motivere og inspirere de ansatte
  • Bruk risikotavler. Oppdager du for eksempel at du har flere fall, kan du raskt diskutere tiltak, som å fjerne ting som står i veien for pasienter som står opp for å tisse på natta.

Ryktene om gode resultater har spredt seg, og mange andre sykehjem har spurt om å få lære av Moen og Sætre sykehjem. Og Lien og de ansatte deler villig av sine erfaringer.