Måleplan

Publisert 29/11/2017 Oppdatert 08/03/2022

Innhenting, analyse og bruk av data er essensielt i forbedringsarbeid, men kan også bli svært tidkrevende hvis det ikke er godt planlagt og gjennomførbart. En måleplan hjelper deg på vei.

Hvorfor bruke en måleplan?

Under hele forbedringsprosessen er det viktig å ha tilgang til og ta i bruk data. Informasjonen vi får fra dataene er en grunnpilar for forbedringsarbeidet. Det er gjennom data vi kan besvare spørsmålet om vi oppnår de forbedringer vi ønsker. Les mer under målinger i forbedringsarbeid.

Å utvikle en god plan for hvordan data skal samles inn, hvordan de skal analyseres, og når/hvem og hvordan dette skal gjøres, er essensielt for at vi skal få relevant og riktig informasjon som vi kan stole på.  

Mal for måleplan

Hvordan bruke måleplanen?

Besvar de enkelte punktene i måleplanen sammen med leder, forbedrings- teamet og en veileder som har erfaring med forbedringsarbeid.

Her viser Mike Davidge hvordan målinger kan utvikles Measurement for Improvement

Tips