Verktøy for deg som jobber med kvalitetsforbedring

Publisert 22/04/2021 Oppdatert 08/07/2021

Uavhengig av hvilken modell eller veikart du bruker for å gjennomføre et systematisk forbedringsarbeid, finnes det en rekke verktøy som er relevante.

Her finner du beskrivelser av hvordan gå frem, koblet opp mot relevante verktøy i hver fase.