Sjekkliste for indikator

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 08/03/2022

En godt definert indikator gir oss verdifull informasjon i forbedringsarbeidet. En sjekkliste hjelper deg å sikre at indikatoren måler det den skal måle og produserer troverdige resultater.

Hvorfor bruke sjekkliste for indikator?

Under planlegging av forbedringsarbeid skal det defineres et sett med indikatorer. Indikatorene gir oss en pekepinn på hvor vi er, om vi er på vei mot målet vi har satt oss, om vi gjør det vi sier vi skal gjøre, og i hvilken grad forbedringsarbeidet får uønskede konsekvenser. Les mer under målinger i forbedringsarbeid.

Sjekklisten kan benyttes av alle som skal utvikle egne indikatorer for å sikre at man har vurdert alle aspekter ved en indikator, som for eksempel definisjon, inklusjonskriterier, dataelementer, osv. 

Sjekkliste for utvikling av indikator

Hvordan bruke sjekklisten?

Besvar de enkelte elementer i sjekklisten sammen med leder, forbedrings- teamet og en veileder som har erfaring med forbedringsarbeid og måling. 

Her viser Mike Davidge hvordan målinger kan utvikles Measurement for Improvement

Tips:

  • Å utvikle en god indikator kan være en utfordring. Ofte vil det være nødvendig å samle inn data, presentere data og vurdere om indikatoren gir mening gjentatte ganger før den fungerer optimalt. 
  • Sjekklisten bør derfor brukes sammen med måleplan.