Forbedringspillet obligatorisk læringsaktivitet

Publisert 08/07/2021 Oppdatert 08/07/2021

Kvalitetsforbedring krever kompetanse. I Møre og Romsdal HF har de inkludert spillet i den strategiske kompetanseplanen.

Spillet brukes blant annet som læringsaktivitet for leger i spesialisering. De ansatte blir oppfordret til å spille i forbindelse med det samlingsbaserte opplæringsprogrammet; kunnskap og forbedring.

– Det har blitt godt mottatt, sier Annette Saunes Sveen, kvalitetsrådgiver Helse Møre og Romsdal. – Vi ser at det skaper energi. Spillet er en kjekk måte å lære på som er mer interaktiv enn å lese artikler. 

Å bruke forbedringspillet på denne måten er ganske nytt. Fremover blir det viktig å sikre oppfølging slik at flest mulig får gjennomført. Et viktig råd er å skape engasjement. Forbedringspillet bygger på spillteknologi og prinsippet om at man trener seg frem til økt kunnskap og forståelse gjennom repetisjon.

Spiller mot hverandre

Etter sommeren setter Helse Møre og Romsdal i gang en konkurranse via intranettet. 

– At man kan spille mot hverandre, gjør at man spiller flere ganger, bare for å få litt høyere skår, sier Annette. – Vi ønsker å skape en sunn konkurranse mellom klinikkene og løfte de som spiller mest. Dett håper vi skal gi økt bevissthet og engasjement rundt spillet som en viktig læringsaktivitet.

Telefon 1.png

Tall om status for gjennomføring kan hentes via kompetanseportalen og det er gitt informasjon om kompetansekrav til ledere som har en viktig rolle i å følge opp. 

– Spillet er en enkel men effektiv måte å få oversikt over metodikken på, og er obligatorisk for alle ansatte, sier Anette. – Det er i tillegg lagt egne løp for ledere og forbedringsagenter som skal få en dypere kunnskap og forståelse. 

Helse Møre og Romsdal har nylig laget en e-læring for kvalitet i ledelse som obligatorisk læringsaktivitet for ledere i helseforetaket. De tilbyr også undervisning og veiledning til forbedringsteam som ønsker støtte i forbedringsprosjektene sine. Sammen med regelmessig spilling gir dette en god kompetanseheving innen forbedringsarbeid, mener Helse Møre og Romsdal. 

Mer informasjon om spillet

Nysgjerrig på hva forbedringspillet handler om? Eller hvordan bruke det inn i kompetansehevende strategier? Gå til Forbedringspillet: Styrker kompetanse i forbedringsarbeid.