A3 – et problemløsningsverktøy

Publisert 17/04/2020 Oppdatert 24/06/2021

For å lykkes med å gjennomføre forbedringer, er det viktig å være systematisk. A3 er et verktøy som hjelper forbedringsteam å gå systematisk gjennom alle fasene i et forbedringsarbeid uavhengig av hvordan disse fasene benevnes.

Navnet A3 kommer fra størrelsen på det arket som brukes til å guide teamet gjennom alle faser.

Les mer om A3 og se en enkel video 

Her kan du også laste ned en A3-mal fra Sørlandet sykehus (ppt)

Forbedringsarbeid

Forbedringsmodellen er et rammeverk for å planlegge og gjennomføre forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Modellens tre spørsmål og PDSA-syklusene finner vi igjen i det som beskrives som gangen i et forbedringsarbeid. I trygge hender 24-7 har definert 7 faser i et lokalt forbedringsarbeid. Dette kan du lese mer om på nettsidene våre For deg som skal i gang.

For mange vil det også være naturlig å tenke at forbedringsarbeid deles inn i planlegg, gjennomfør, evaluer og korriger. Denne inndelingen finner du for eksempel igjen i Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring