Videoer om kvalitetsforbedring

Publisert 08/07/2021 Oppdatert 22/02/2024

Her er en rekke videoer som kan brukes til å øke forståelsen for og kunnskapen om kvalitetsforbedring.

Videoene gir en introduksjon til alt fra hva forbedringskunnskap er, til hva som ligger i det å måle i et forbedringsarbeid, og hva som er viktig for at endringer skal vare. Videoene kan gjerne brukes sammen Forbedringsguiden og følger de ulike fasene i et forbedringsarbeid.

Filmene er på rundt 10 minutter og kan brukes selvstendige som et innblikk i ulike temaer eller som introduksjon til metoder og verktøy.

Du kan se filmene alene, eller sammen som en del av et større opplæringsprogram eller et læringsnettverk. De kan brukes i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, fungerer uavhengig av om du bruker forbedringsmodell eller andre modeller, og er tilpasset deg som skal delta i forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. 

Filmene er samlet under følgende overskrifter

Klikk deg inn på de ulike lenkene under for å se filmene: 
 

Før du går i gang: Hva er kvalitetsforbedring, hvorfor er dette viktig og hvordan lykkes.

Stopp før du starter: Problemforståelse, forankring, forbedringsteamet og kunnskapsgrunnlaget.

Lag en plan: målformulering, målinger, forbedringsideer og driverdiagram.

Dersom du skal bruke webinarene til opplæring eller i læringsnettverk, kan det være lurt å be deltakerne om å spille Forbedringspillet først.