Videoer om kvalitetsforbedring

Publisert 08/07/2021 Oppdatert 16/03/2022

På disse sidene finner du en rekke videoer som kan brukes til å øke forståelsen for og kunnskapen om kvalitetsforbedring.

SIDENE ER UNDER UTVIKLING. Ferdigstilles våren 2022

I videoene gis det en introduksjon til alt fra hva forbedringskunnskap er, til hva som ligger i det å måle i et forbedringsarbeid, og hva som er viktig for at endringer skal vare. Videoene kan gjerne brukes sammen Forbedringsguiden og følger de ulike fasene i et forbedringsarbeid.

Filmene er på rundt 10 minutter og kan brukes selvstendige som et innblikk i ulike temaer eller som introduksjon til metoder og verktøy.

Du kan se filmene alene, eller sammen som en del av et større opplæringsprogram eller et læringsnettverk. De kan brukes i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, fungerer uavhengig av om du bruker forbedringsmodell eller andre modeller, og er tilpasset deg som skal delta i forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. 

Filmene er samlet under følgende overskrifter

Klikk deg inn på de ulike overskrifter for å se filmene i hvert kapittel (VIDOENE BLIR GJORT LØPENDE TILGJENGELIG VÅREN 2022):

Før du går i gang: Hva er kvalitetsforbedring, hvorfor er dette viktig og hvordan lykkes.

Stopp før du starter: Problemforståelse, forankring, forbedringsteamet og kunnskapsgrunnlaget.

Lag en plan: målformulering, målinger, forbedringsideer og driverdiagram.

Prøv ut i praksis: Systematisk testing og forbedringstavler

Skap varig endring: Vedvarende forbedring og spredning

 

Dersom du skal bruke webinarene til opplæring eller i læringsnettverk, kan det være lurt å be deltakerne om å spille Forbedringspillet først.