Stopp før du starter

Publisert 08/07/2021 Oppdatert 24/03/2022

Som med mye annet er det viktig å stopp litt opp før du starter opp et forbedringsarbeid. I disse videoene får du høre litt mer om hvordan du kan gå frem for å forstå problemet, forankre arbeidet og involvere de som vil bli berørt av endringene, sette sammen forbedringsteamet og gjør dere kjent med kunnskapsgrunnlaget.

Forstå problemet

Før dere går i gang er det viktig å forstå hva det er dere skal  forbedre.

  • Gjør deg kjent med kunnskapsgrunnlaget (kommer)

Forankre og involvere

For å lykkes med å forbedre, er det svært viktig å forankre og involvere alle som blir berørt.

  • Hvordan forankre og sikre involvering (kommer)

 

 

Gå tilbake til hovedsiden til webinaret