- Risikotavlen er en viktig påminner

Publisert 31/01/2017 Oppdatert 24/06/2021

På Helgelandssykehuset Sandnessjøen har de passert 200 dager uten urinveisinfeksjon og 100 dager uten trykksår. – Alle pasientene står oppført på risikotavlen, og det hjelper oss til å holde fokus på hva som er viktig for den enkelte pasient, sier de.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har gode resultater etter tavlemøter på medisinsk avdeling. Fra venstre sykepleier Siv Andreassen, lege Devi Sundaram, hjelpepleier Anita Edvardsen, postvert Bjørghild Gårdvik og sykepleier Maria Leonor Karlsen. (Foto: Helgelandssykehuset)

På medisinsk avdeling på Sandnessjøen valgte de å innføre tre innsatsområder på en gang, både forebygging av trykksår, forebygging av urinveisinfeksjon og forebygging av fall. I tillegg startet de opp med tavlemøter. På tavlemøtet deltar hjelpepleiere, sykepleiere, leger og eventuelt slagteam.

- Et skjema i en perm er det lett å glemme. Tavla ser vi hele tiden, og det hjelper oss å ta stilling til hva vi må følge opp. På tavlemøtet får alle beskjed om pasientene samtidig, og kan gi tilbakemelding om utfordringer, sier Tomine Flæsen Dalen. Hun er assisterende avdelingsleder på Helgelandssykehuset.

Tilpasser tavla

Dalen og kollegene har utviklet tavla etter hvert. De har satt opp egne kolonner, som ernæring, om hvilke spesialistundersøkelser pasienten skal til, og dialogen mellom sykehus og kommunen. I starten prøvde de å ha tavlemøtet på et fast tidspunkt hver dag. Men det ble fort vanskelig å få til. Dette ble et punkt som viste tydelig at det måtte lokale tilpasninger til, sammen med de som gjennomfører tiltakene.

- Nå avtales tidspunkt for dagens tavlemøte på previsitt. Dette fungerer godt, og vi får holdt møtet hver dag, sier Dalen.

200 dager uten urinveisinfeksjon

Avdelingen hadde ikke målt resultater før de satte i gang med tiltakspakkene. De hadde derfor ingen baseline å sammenligne med. Men Dalen mener at de har sett klare forbedringer.

De kan blant annet skilte med 215 dager uten urinveisinfeksjon, 101 dager uten trykksår og 79 dager uten fall. Avdelingen screener rundt 80 prosent av pasientene for risiko for fall. Nylig fikk de Helse Nords forbedringspris.

Assisterende avdelingsleder mener at disse tingene har vært viktige for at de skulle lykkes:

  • Ledelsesforankring – ledelsen etterspør resultater
  • Legene har vært engasjerte og det har vært godt samarbeid
  • Det har vært satt av tid og rom til å følge opp tiltakene, også etter oppstartsperioden
  • Vi har hatt jevnlige felles avdelingsmøter mellom pleie- og legegruppa. Der går vi gjennom resultater, og forslag til nye tiltak blir diskutert. Dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Dalen gir noen råd til de som skal i gang:

- Sørg for at dere måler før dere starter med tiltakene, så dere får en baseline å sammenligne med. Det gjorde ikke vi, og det har vi savnet. Ellers er det viktig med tålmodighet.