Hva er kvalitetsforbedring?

Publisert 28/04/2021 Oppdatert 27/05/2022

For å lykkes med implementering og kontinuerlig forbedring bør samtlige yrkesgrupper og nivåer i helsetjenesten ha grunnleggende kjennskap til forbedringsmetodikk.

Hva er forbedringskunnskap?

Edwards Demings "System of Profund Knowledge" er utgangspunktet for mye forbedringsarbeid – vi kaller dette for forbedringskunnskap. Denne kunnskapen gir et godt fundament for å gjennomføre endringer i tjenesten. 

System of Profound Knowledge

Utvalgt litteratur om forbedringsarbeid

Forbedringsmodeller – veikart for hvordan gå frem

Å være systematisk når vi jobber med forbedring, øker sjansen for å lykkes. Det finnes flere modeller som gir gode rammer for hvordan gå frem. Alle har sine svakheter og styrker. To modeller som er hyppig brukt i helse- og omsorgstjenesten er:

Introduksjon til Forbedringsmodellen - Langley et al

Modell for kvalitetsforbedring (Helsebiblioteket)

Måling i forbedringsarbeid

For å vite om en endring fører til en forbedring, er det avgjørende at vi måler før, under og etter at forbedringstiltakene er satt i gang.  

Slik måler du i forbedringsarbeid

Litteratur og nyttige ressurser