Hva er kvalitetsforbedring?

Publisert 28/04/2021 Oppdatert 30/05/2022

Kvalitetsforbedring er en prosess som handler om å identifisere og håndtere svikt og forbedringsområder. Det handler om å iverksette ny praksis, men også om å teste ut nye ideer som bidrar til å utvikle trygge tjenester.

Forbedringskunnskap

Kontinuerlig kvalitetsforbedring oppnås ved å kombinere profesjonskunnskap (kompetanse i medisin, helse og omsorg) med forbedringskunnskap. Edwards Demings "System of Profund Knowledge" er utgangspunktet for mye forbedringsarbeid.

Hva er System of Profound Knowledge?

Utvalgt litteratur om forbedringskunnskap

Forbedringsmodeller – veikart for hvordan gå frem

Å være systematisk når vi jobber med forbedring, øker sjansen for å lykkes. Det finnes flere modeller som gir gode rammer for hvordan gå frem. Alle har sine svakheter og styrker. To modeller som er hyppig brukt i helse- og omsorgstjenesten er:

Introduksjon til Forbedringsmodellen - Langley et al

Modell for kvalitetsforbedring (Helsebiblioteket)

Måling i forbedringsarbeid

For å vite om en endring fører til en forbedring, er det avgjørende at vi måler før, under og etter at forbedringstiltakene er satt i gang.  

Slik måler du i forbedringsarbeid

Nyttige ressurser og litteratur om statistisk prosesskontroll