Fra preik til praksis

Publisert 01/11/2021 Oppdatert 07/02/2022

Det kan ofte være ting man har lyst til å endre og forbedre i egen arbeidshverdag. Men så stopper det opp, for eksempel på grunn av mangel på tid, mandat eller støtte til å gjøre dette. Store og små enheter har ulike utgangspunkt, men også mange fellesnevnere. Vi ser på utfordringer og suksessfaktorer ved endringsprosesser og implementering av nye tiltak.

Under følger temarelevante spørsmål og annet materiale som kan inspirere og stimulere til den gode samtalen mellom deg og dine kollegaer. Vi anbefaler å se Pasientsikkerhetskonferansen sammen som en gruppe og diskutere temaene som tas opp umiddelbart etter konferansen, for et høyere læringsutbytte. 

  • 02:08:30 – Hvordan snur vi skuta sammen? Tine Dahl, enhetsleder, Teksleåsen avlastningsbolig for barn i Sandefjord kommune, Nina Løkkemyhr El-Sayed, pårørende
  • 02:16:05 – På lag for forbedring – kan tavlemøter bidra til reduserte ventetider og færre fristbrudd? Hege Andersen, leder, avdeling for kontinuerlig forbedring og førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Anita Schumacher, administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge, Karl-Ivar Lorentzen, klinikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Refleksjonsspørsmål

  1. Tenk på et forbedringsarbeid eller en endringsprosess du har vært med på. Hva var det som gjorde at det gikk bra? Hva var vanskelig? 
  2. Hvorfor er ledelsens rolle så viktig for å lykkes med praksisendring?
  3. Hva har du erfart er de viktigste suksesskriteriene for å få til praksisendring?
  4. Hvilke verktøy har du erfaring med er nyttige å bruke i forbedringsarbeid? 
  5. Hvis du skulle startet et forbedringsprosjekt på din arbeidsplass neste uke - hva skulle det handlet om? 

Tips til publikasjoner, verktøy og mer informasjon om temaet 

Artikkel: Endringsreisen ved en avlastningsbolig for barn i Sandefjord kommune

Nettressurs: Om kvalitetsforbedring 

Nettressurs: Hvordan skape vedvarende forbedringer?

Video: Kari Annette Os om forbedringsarbeid (Oslo Met)

Video: Hege Andersen om "hemmeligheten" med vellykket implementering