Slik bidrar tilsyn til forbedring

Publisert 11/09/2023 Oppdatert 18/10/2023

Heidi Merete Rudi er utdannet lege. Hun har tilleggsutdanning i helseøkonomi og helseledelse. Hun har lang og bred erfaring fra tilsynsmyndigheten, i ulike roller. Heidi Merete jobber nå som konstituert direktør og øverste ansvarlige i Helsetilsynet. 

Anders Haugland Anders er utdannet jurist. I Helsetilsynet jobber Anders med strategisk planlegging og utvikling og med juridiske problemstillinger innenfor Helsetilsynets og statsforvalternes ansvarsområder. Anders har tidligere erfaring, blant annet fra Sosial og helsedepartementet.

Siri Bækkevold er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning, innovasjon, ledelse og pasientsikkerhet. I Helsetilsynet har Siri ansvar for avdeling for tilsyn med barnevern, sosial og helsetjenestene for strategisk og faglig utvikling av Helsetilsynets planlagte tilsyn. Siri har bred erfaring fra tilsynsmyndigheten og som leder i kommunal virksomhet og spesialisthelsetjenesten

Einar Hovlid Einar er utdannet lege, og han har doktorgrad. I Helsetilsynet jobber Einar med strategiske oppgaver, analyser og utvikling av tilsynsmyndighetens rolle og faglige oppdrag. Einar har lang tilsynserfaring, bred faglig kompetanse og han jobber med undervisning og veiledning både nasjonalt og internasjonalt. Einar har også og praksis fra kommunal helsetjeneste. 

Andres Neset er lege. Han er spesialist i samfunnsmedisin og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Anders startet som ass. fylkeslege i Helse-, sosial- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Rogaland i 2016, og fra februar 2022 har han vært fylkeslege og avdelingsdirektør samme sted.