Rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell - hva må til?

Publisert 28/08/2023 Oppdatert 21/11/2023

Kirsten Brubakk er sekretariatsleder for Sykepleiernes Samarbeid i Norden og ansatt i NSF. Hun har lang erfaring som konserntillitsvalgt i Helse Sør Øst og sittet som ansatte valgt i styret i 20 år. Hun har vært medlem av Forbundsstyret i NSF i to perioder. Kirsten er utdannet sykepleier, har en master i helseadministrasjon og en PhD knyttet til pasientsikkerhet.

Gro Lillebø har lang erfaring som spesialsykepleier, som tillitsvalgt, leder og med arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og forvaltning. Hun er også mangeårig debattant og skribent. Gro ble akkurat valgt inn som 2. nestleder. Hun gikk fra å være avdelingssjef sykepleie klinikk for hjertemedisin på St. Olavs hospital.