Informasjon om innledere

Publisert 24/08/2023 Oppdatert 01/11/2023

Linda Christensen har erfaring som fagansvarlig og ledende miljøterapeut i døgnbemannet bolig. Christensen jobber for tiden som avdelingsleder i Bydel Grorud. Hun har ledet vaksine-teamet som har gjennomført vaksinasjon til hjemmeboende med behov for tilrettelagt vaksinasjon, med fravær av bruk av tvang, overfor sårbar gruppe under tiden med pandemi. 

Vigdis Kristiansen har erfaring som ledende miljøterapeut og avdelingsleder i døgnbemannet bolig i Oslo kommune. Kristiansen jobber for tiden som vernepleierkonsulent i Bydel Grorud, med et stort engasjement for kompetanse- og utviklingsarbeid i seksjon for tilrettelagte tjenester. Hun har ansvar tilknyttet kvalitetsoppføling med særlig fokus på helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Hun jobber aktivt med å bidra til praksisnære rutiner i takt med omskiftelige overordnete føringer, eksempelvis gjennom utarbeidelse av tiltak for tilnærming til massevaksinasjon, med fravær av bruk av tvang, overfor sårbar gruppe under tiden med pandemi. 

Linn Løvlie Slette er utdannet vernepleier, og har erfaring fra kommunale og private tjenester til mennesker med utviklingshemming og autisme. Slette jobber som spesialrådgiver i Stiftelsen SOR, og har de siste årene jobbet mye med hvordan man kan legge til rette for medvirkning på systemnivå. I tillegg jobber hun mye med kunnskapsformidling på feltet både skriftlig og muntlig.

Stian Brødsjø er prosjektleder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Agder vest, og er ansatt i Kristiansand kommune. Stian er vernepleier på topp, med en bred bakgrunn innen ledelse, salg og markedsføring. I rollen som prosjektleder jobber Stian med flere prosjekter for å øke kvalitet og kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.