Hvordan redusere risikoen ved legemiddelbehandling?

Publisert 28/08/2023 Oppdatert 28/08/2023

Tonje Folkvang er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo, og har 10 år bak seg som leder av Sjukehusapoteket i Stavanger. Hun har siden 1. juni 2023 hatt stilling som Fagsjef for Kvalitet og Pasientsikkerhet i Helse Stavanger HF, parallelt med rollen som prosjektleder for «Risikoområde legemiddel (ROMLE)» i Helse Vest.