Hva vet Helsetilsynet om tjenester til eldre?

Publisert 11/09/2023 Oppdatert 03/10/2023

Heidi Merete Rudi er utdannet lege. Hun har tilleggsutdanning i helseøkonomi og helseledelse. Hun har lang og bred erfaring fra tilsynsmyndigheten, i ulike roller. Heidi Mereiet jobber nå som konstituert direktør og øverste ansvarlige i Helsetilsynet. 

Lisbeth Normann er utdannet spesialsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap og ledelse. I Helsetilsynet jobber Lisbeth med utviklings- og prosjektoppgaver i helsetjenesten. Blant annet med Helsetilsynets eldresatsing. Lisbeth har bred erfaring med ledelse i privat og offentlig virksomhet, fra spesialisthelsetjenesten og fagforening (NSF) og som statssekretær helse- og omsorgsdepartementet.

Sverre Christensen Lerum er utdannet sosiolog og han har doktorgrad om samhandling mellom pårørende, kommuner og sykehus. I Helsetilsynet jobber Sverre med analyser og utvikling av tilsyn, knyttet til helse-, barnevern og sosiale tjenester i Nav, og med Helsetilsynets satsning på tilsyn med helsetjenester til eldre. Sverre har i tillegg bred erfaring med undervisning og utvikling både i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Karin Sasaoka er utdannet samfunnsgeograf. I Helsetilsynet jobber Karin med analyseoppgaver, utviklingsprosjekter og planlagte tilsyn, primært innen barnevern. Karin har tidligere arbeidet i direktorat, kommunal førstelinjetjeneste og på forskningsinstitutt.

Hege Kristin Millerud er utdannet jurist. I Helsetilsynet jobber Hege Kristin med planlagt tilsyn særlig i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette inkluderer tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp. Hege Kristin har bred erfaring med helserett, særlig med bruk av tvang og makt i helsetjenesten.

Yvonne Solberg er utdannet vernepleier hun har videreutdanning i helserett og ledelse, samt master i helseadministrasjon. I Helsedirektoratet jobber Yvonne med kommunalt pasient- og brukerregister og kommunale helse- og omsorgstjenester blant annet vold, overgrep og omsorgssvikt. Hun har i tillegg yrkeserfaring fra kommunal virksomhet som miljøterapeut og leder.

John Ingvard Kristiansen er utdannet spesialpedagog. I BUFDIR har John Ingvald blant annet ansvaret for TryggEst et system for å arbeide systematisk med å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, som for eksempel beboere på sykehjem. John Ingvald har i tillegg bred yrkeserfaring fra undervisning, blant annet som førstelektor.

Eivind Digranes har ei bachelorgrad i sosiologi frå NTNU, og ei tverrfagleg mastergrad i menneskerettar frå Universitetet i Oslo. Før han starta i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), arbeida Eivind med funksjonshemma sine menneskerettar, i organisasjonen Unge funksjonshemmede. Han har også jobba med kommunikasjon i Oslo kommune.