Bare et lite fall? Hva kan du gjøre for å forebygge?

Publisert 11/09/2023 Oppdatert 04/10/2023

Anne-Berit Schelbred er sykepleier og prosjektleder i Helsedirektoratet. Hun han ansvar for å lage nasjonale faglige råd for forebygging av fall blant eldre.

Ruth Aga er overlege ved Skadepoliklinikken ved Oslo universitetssykehus og har en Master i folkehelse fra Harvard. Nå er hun stipendiat ved Folkehelseinstituttet hvor hun forsker på forebygging av fallskader hos eldre. Hun har en særlig interesse for hvordan vi skal få til gode pasientforløp og sammenhengende tjenester for eldre som er i risiko for fallskader. Hun arbeider med å få til bedre samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, samt å kombinere osteoporosebehandling med annen fallforebygging som trening, trygge bomiljø, legemiddelgjennomgang og medisinsk utredning.

Åse Mette Haldorsen er sykepleier, forbedringsagent og har mange års erfaring med kvalitet og forbedringsarbeid

Grete Ward er sykepleier, forbedringsagent og har mange års erfaring med kvalitet og forbedringsarbeid

Gro Idland er fysioterapeut, Phd. Har lang erfaring fra arbeid på ulike nivå i Oslo kommune

Rune Solli er stipendiat i FALLPREVENT-prosjektet ved OsloMet. Prosjektet hans dreier seg om identifisering av eldre med forhøyet fallrisiko og kliniske verktøy som bistår helsepersonell med å ta beslutninger om kartlegging av fallrisiko og fallforebyggende tiltak.

Siv Linnerud er sykepleier med erfaring fra utviklingsarbeid i kommunehelsetjenesten, og jobber som stipendiat i FALLPREVENT ved OsloMet.

Line Wadel er fysioterapeut fra kommunehelsetjenesten. Hun har jobbet mye med forebyggende arbeid rettet mot personer 65+, inkludert fallforebygging.

Maria Bjerk er forsker på Folkehelseinstituttet og postdoktor på OsloMet. Hennes forskningsfelt er vurdering av tiltak innen kommunehelsetjenesten og da særlig fallforebygging blant personer 65+.

Inger-Lise Høgtun er enhetsleder på geriatrisk seksjon, sykepleier med geriatrisk videreutdanning. Inger-Lise har  vært en aktiv leder gjennom hele prosjektet "Fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi" og også i tiden etterpå der det skulle implementeres permanent i sengeposten.

Kristin Thorsteinsen er sykepleier ved geriatrisk sengepost og har jobbet aktivt i prosjektet "Fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi" som superbruker og har også sittet i arbeidsgruppen i Helsedirektoratet for å lage nasjonale retningslinjer for fall.