Pasientsikkerhetskonferansen

Norges største møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Løft pasienter, brukere og pårørendes stemme!

Deres innsikt er det kraftigste virkemiddelet vi har for å styrke pasient- og brukersikkerheten. Vi må bruke deres kunnskap i arbeidet med å utvikle og forbedre helse- og omsorgstjenestene. Hvordan går vi fra ord til handling? La deg inspirerer av eksempler på hvordan reell involvering og systematisk samarbeid gir resultater.

Etter plenum og lunsj, kan du velge mellom flere spennende paralleller.

 

 

Plenum

Programmet varer fra 10:00-13:00. Innlegg og samtaler sendes digitalt. Vinner av forbedringsprisen annonseres i løpet av dagen! 

Åpning av Pasientsikkerhetskonferansen

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog har vært helsedirektør og øverste leder av Helsedirektoratet siden 2012. Han er lege, dr. med. og har bred medisinsk erfaring.  Han ledet Stiftelsen for helsetjenesteforskning i flere år, og hans eget forsknings- og publikasjonsarbeid har i hovedsak omhandlet kvalitet, pasienterfaringer og effektivitet i helsetjenesten.  Han har mye erfaring fra internasjonalt og globalt helsearbeid gjennom WHO, EU og samarbeid mellom de nordiske landene. 

Hva skal han snakke om? 

Helsedirektøren vil ønske velkommen og gi sine perspektiver på temaene som løftes på årets konferanse.  

Bjørn Guldvog deler også ut årets Forbedringspris!

 • Bjørn Guldvog
  helsedirektør
  Helsedirektoratet
Plenumssalen

Future of Healthcare to 2030 - Lessons for Norway

Jeffrey Braithwaite

Braithwaite jobber på the Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University. Den australske professoren er internasjonalt anerkjent for sin ekspertise innenfor kultur, ledelse, sikkerhetstenking og endring i helsesektoren. Han er rådgiver for store organisasjoner som WHO, OECD og deltar i mange forskningsgrupper. Hans siste forskning dreier seg om fremtiden for helse- og omsorgstjenesten med fokus på lærende helsesystemer.

Hva skal han snakke om?

Det er lite som tyder på at de kommende tiårene blir mindre krevende enn de vi har lagt bak oss. Helseutgiftene vil vokse i takt med en aldrende befolkning, og ulik tilgang til helse- og omsorgstjenester vil utfordre våre eksisterende systemer. Dette vil sette alle lands helse- og omsorgstjenester under press, også det norske.

Jeffrey Braithwaite har forsket på hvordan vi kan møte fremtidens utfordringer og vil presentere fem trender som vil bidra til å styrke moderne helse- og omsorgssystemer. Noen stikkord fra hans foredrag er bærekraft og resiliente organisasjoner, kunstig intelligens og nye omsorgsmodeller. Han vil gi råd om hvordan vi bør prioritere for å tilpasse våre helse- og omsorgstjenester dette fremtidsbildet.

 • Jeffrey Braithwaite
  professor
  Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, Sydney
Plenumssalen

Vår historie! Da livet ble snudd opp ned

Familien Baugerud Knutsen

Familien Baugerud Knutsen fikk livet snudd på hodet da datteren, Tina, ble utsatt for en ATV-ulykke for fire år siden. Som en svært aktiv familie, måtte de lære seg å møte hverdagen under helt andre forutsetninger enn før. 

Det har vært en lang reise for familien, gjennom flere ulike deler av helse- og omsorgstjenesten fra intensiv til rehabilitering, og de sitter nå med mange ulike erfaringer som de ønsker å dele for å bidra til læring. 

Hva skal de snakke om? 

På konferansen vil de fortelle om sine tanker og opplevelser knyttet samhandling mellom det som fremstår som silobaserte tjenester, og behovet for tydeligere plassering av ansvar. De viser hvordan utfordringer oppstår når brukeren og pårørendes kunnskap ikke i tilstrekkelig grad blir brukt til å planlegge tjenestene, og hva som skal til for at pasienter, brukere og pårørende tør å løfte sin egen stemme. Det er også en historie om tillit og dyktige fagfolk. 

Historien deres inspirerer og er et viktig innspill til betydningen hvordan vi kan lære av pasienter, brukere og pårørende for å forbedre tjenestene. 

 • Tina Knutsen
  Mariann Baugerud
Plenumssalen

Hva kan vi lære av familien Baugerud Knutsen?

Flere deltakere

I denne samtalen vil vi løfte læringspunkter fra historien om Tina som mange vil kunne kjenne seg igjen i. Det handler om samhandling, om overganger, om fordeling av ansvar, kommunikasjon og hvordan vi involverer pasienter og pårørende.

Hva skal vi høre om?

Vi er så heldige og har fått med oss to ledere fra noen av de virksomhetene Tina har vært innom, både fra den kritiske fasen rett etter ulykken, barneintensiv på Ullevål, og fra Sunnaas sykehus, hvor Tina var til rehabilitering i nærmere et år. I tillegg vil vi belyse saken fra et forvaltningsperspektiv. Hvordan jobber med det helhetlige forløpet?

Hvem skal vi høre fra?

 • Mariann Baugerud (mor til Tina)
 • Elise Olafsson, seksjonsleder barneintensiv, Oslo Universitetssykehus
 • Anne Kathrine Sørvig, klinikksjef, Sunnaas sykehus
 • Astrid Nylenna, lege og fagdirektør Helsedirektoratet
 • Mariann Baugerud
  mor til Tina
 • Elise Olafsson
  seksjonsleder barneintensiv
  Oslo Universitetssykehus
 • Anne Kathrine Sørvig
  klinikksjef
  Sunnaas sykehus
 • Astrid Nylenna
  lege og fagdirektør
  Helsedirektoratet
Plenumssalen

Pasienter og brukeres innsikt er verdifull – slik brukes de til å forbedre tjenestene

Flere innledere

For å øke pasient- og brukersikkerheten må vi på en systematisk måte tilegne oss pasienter, brukere og pårørendes kunnskap og erfaring. Pasient- og brukerstemmene må etterspørres, anerkjennes og utnyttes.

I denne sesjonen får vi høre ulike tilnærminger til hvordan pasient- og brukerstemmene brukes til å gi, utvikle og forbedre helse- og omsorgstjenestene. 

 • 17 000 unike pasienthistorier – hvordan bruker vi disse? Pasient og brukerombudet 
 • Pasient og pårørende er en del av behandlingsteamet. Undersøkelseskommisjonen
 • I et komplekst landskap er to eksperter tryggere enn en. Helse Midt og Helse Nord
 • Vi fant ungdommenes stemme! DigiUng
 • Simulering – menneske og behandling i felles forståelse. LHL Hjerneslag Ung og Stavanger Universitetssykehus
 • Den viktige stemmen for bedre tilsyn – pasienter og pårørendes rolle i pasientsikkerhetsarbeidet. Statens helsetilsyn

Les mer om innleggene her.

 • Jannicke Bruvik
  nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud
  Pasient- og brukerombudet
 • Pål Iden
  direktør
  Ukom - Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Heidi Merete Rudi
  konstituert direktør
  Statens helsetilsyn
 • Jet Tuithof
  ungdomsskole elev
  Ørje
 • Emilia Nordsletta Aslaksen
  Videregående skole, representant samisk ungdom
  Fredrikstad
 • Lin Iren Giske Andersen
  leder
  LHL Hjerneslag Ung Rogaland
 • Martin Kurtz
  seksjonsoverlege
  Stavanger Universitetssykehus
 • Mirjam Lauritzen
  prosjektleder Samvalgssenteret
  Universitetssykehuset Nord Norge
Plenumssalen

Team Koht! Hvordan bli lyttet til?

Christine Koht

Christine Koht er en kjent norsk programleder og standup-komiker fra Asker. Hun er kjent for sin opptreden i flere tv-serier og sin offentlige kamp mot kreft siden 2019. I 2022 kom hun med boken Dødsfrisk som handler om å ha opplevd og overlevd svært alvorlig sykdom.

Hva skal hun snakke om?

Christine kommer til oss for å snakke om sine erfaringer som pasient og hennes opplevelse av å bli, eller ikke bli, lyttet til under sin sykdomsperiode. På sykehuset etablerte hun Team Koht som bestod av alle hennes hjelpere. Hvordan ble disse involvert?

På sin unike måte forteller hun om hvordan pasienter, brukere og pårørendes innsikt og erfaring er helt nødvendig for å kunne både tilby og utvikle trygge og sikre tjenester. Og ikke minst om hvordan leve livet, selv om man er dødssyk!

 • Christine Koht
  programleder og komiker

Parallellsesjoner

Alle paralleller gjennomføres i tidsrommet 14:00-17:00.

14.00-15.15 Qube 3

Fra ord til handling – brukers behov og ressurser som utgangspunkt for kunnskapsbasert tjenesteutvikling

Helsedirektoratet

Sesjonen tar utgangspunkt i hvordan og hvorfor handling må starte med pasientenes behov. Vi skal få høre hvordan kunnskapsbasert tjenesteutvikling skjer i kommunal helse- og omsorgstjeneste internasjonalt, fra forskningen på hvordan kommuner i Norge jobber med dette, og vi vil presentere gode caser fra kommuner som har lykkes. Et kinderegg av en sesjon! 

Ved å delta på denne sesjonen vil du: 

 • Få kunnskap om hvordan du lykkes med tjenesteutvikling med utgangspunkt i pasientens- og pårørendes behov og ressurser. 

Denne sesjonen passer best for sykehjem, hjemmetjeneste, helsemyndigheter, studenter, tannhelse, pasienter, brukere og pårørende og tillitsvalgte.

 

 

 • Tomas Edman
  Koordinator Experio Lab Sverige Region Värmland
 • Kari J. Kværner
  Senterdirektør for C3 – Centre for Connected Care ved Oslo universitetssykehus og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI
 • Nina Beate Andfossen
  Førsteamanuensis
  Senter for omsorgsforskning, øst, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Rose Mari Olsen
  Senterleder/Professor Senter for omsorgsforskning, midt Fakultet for sykepleie og helsevitenskap Nord universitet
14.00-15.15 Qube 4

Health systems and learning systems

Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, Sydney, Australia

NB: Forelesning på engelsk.

In this presentation, professor Jeffrey Braithwaite will analyse the most recent information on Learning Health Systems and discuss progress on the journey to becoming a Learning Health System, providing multiple examples. Learning Health Systems can operate at macro (whole health systems), meso (regional health authorities), and micro (healthcare organizations and services) levels. Professor Braithwaite will assess the implications of Learning Health Systems for safe care and high-quality care in Norway and discuss how to adopt the characteristics of effective Learning Health Systems in the Norwegian health system.  

After this session you will be able to: 

 • Describe the characteristics of effective Learning Health Systems at macro, meso, and micro levels.  

 • Assess your own part of the health system for the propensity to adopt Learning Health Systems characteristics.   

Denne sesjonen passer for alle.

 • Jeffrey Braithwaite
  professor
  Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, Sydney, Australia
14.00-15.15 Multiarena 1

Psykologisk trygghet - Nytt fra Norge

Helsedirektoratet

Psykologisk trygghet er nøkkelen til en åpen og lærende kultur, som igjen er en forutsetning for god pasientsikkerhet. Kom og få høre om hva som må til for å skape mer trygghet og åpenhet om uønskede hendelser, med utgangspunkt i en ny, norsk studie av kirurger. En fersk doktorgrad viser at psykologisk trygghet er svært dynamisk, både ved at den er ferskvare og fordi teammedlemmer kan oppleve det veldig ulikt. Begge innlegg vil være praktisk orienterte – basert på denne kunnskapen, hva bør vi gjøre? I tillegg vil du få innblikk i siste nytt fra programmet KULT i regi av Helsedirektoratet, som tar sikte på å øke kompetansen i tjenesten om hvordan bygge psykologisk trygge kulturer. 

Ved å delta i denne sesjonen vil du:

 • Få innblikk i ny, norsk forskningsbasert kunnskap om psykologisk trygghet.
 • Få eksempler på hva du kan gjøre for å skape trygge, åpne og lærende arbeidsmiljøer.

Denne sesjonen passer for alle.

 • Sina Furnes Øyri
  Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i tjenesten, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE) og rådgiver ved Forskningsavdelingen, Stavanger universitetssykehus
 • Bård Fyhn
  Prosjektleder, Norges Handelshøyskole
 • Joy Buikema Fjærtoft
  Prosjektleder i Helsedirektoratet
14.00-15.15 Plenumsal

Helsekommunikasjon som tiltak for økt kvalitet og pasientsikkerhet (strømmes)

Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring ved Sørlandet Sykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst

Her har du sjansen til å lære deg en enkel kommunikasjonsmetode for å sjekke ut gjensidig forståelse i møte med pasienter og pårørende. God helsekommunikasjon kan bidra til å øke forståelsen for helseinformasjon og styrke individuell helsekompetanse. Ved å bruke Teach Back legger man til rette for økt pasientmedvirkning og økt pasientsikkerhet​.

Mer kompleks medisin, økt ansvar for egenmestring og aktiv deltakelse krever kvalitetssikring av informasjon og opplæring til pasienter og pårørende. Dette er helsepersonells ansvar. Hvordan kan vi ta i bruk kommunikasjonsmetoder som Teach Back for å styrke pasientsikkerheten? 

Sesjonen vil vektlegge utfordringer i helsekommunikasjon og inspirere til hvilke grep vi enkelt kan gjøre for å sikre at helseinformasjon er forstått og at den tilpasses den enkeltes helsekompetanse og behov. Gjennom presentasjon, aktiv deltakelse, dialog og praktiske øvelser vil deltakerne få økt innsikt om Teach Back-metoden. 

Les mer: Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst (rkppo.no) og TeachBack.no. 

Denne sesjonen inngår i den digitale pakken og vil bli strømmet.

Ved å delta i denne sesjonen vil du: 

 • Ha økt forståelse for betydningen av helsekommunikasjon i pasientsikkerhetsarbeid. 

 • Kunne bruke kommunikasjonsmetoden Teach Back. ​​​

Denne sesjonen passer for alle.

Les mer om foredragsholderene her

 • Ingun Benno Petterson
  Spesialrådgiver ved Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring ved Sørlandet Sykehus
 • Hildegunn Edløy Holstvoll
  Spesialrådgiver ved Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring ved Sørlandet Sykehus
 • Ellida Grøsle Henriksen
  Rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst
 • Anette Eie
  Spesialrådgiver ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst
14.00-15.15 Terminal 3-4

Implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert behandlingstilbud i psykisk helsevern for voksne

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)

Kunnskapsbaserte behandlingsmetoder er krevende å implementere og å opprettholde i psykisk helsevern. Mislykket implementering fører til at pasientene ikke får tilgang til kunnskapsbasert behandling, i tillegg til at store ressurser kastes bort. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet, og i samarbeid med landets DPS, jobbet med implementering av kunnskapsbasert traumebehandling i psykisk helsevern for voksne siden 2018. I denne sesjonen vil vi legge fram resultater fra status for opprettholdelse av traumebehandlingstilbudet, og ser på faktorer som er knyttet til vellykket opprettholdelse av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Vi drøfter rollen ledere har i implementeringsprosesser. Sarpsborg DPS vil presentere sine erfaringer med strategisk implementeringsarbeid.

Ved å delta i denne sesjonen, vil du: 

 • Få presentert implementeringsstrategi med fokus på ledelse
 • Høre erfaringer med strategisk implementeringsarbeid fra Sarpsborg DPS
 • Få oppdatert kunnskap om hva som kan bidra til at kunnskapsbaserte behandlingsmetoder implementeres og opprettholdes i psykisk helsevern. ​

Denne sesjonen passer for alle som er opptatt av implementering- kommune- og spesialisthelsetjenesten, psykisk helse og rus og ledere/stab, helsemyndigheter, studenter og pasienter, brukere og pårørende.

 • Karina Egeland
  Phd. og prosjektleder, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) 
 • Nadina Peters
  Psykologspesialist, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) 
 • Birgit Charlotte Rød
  Seksjonssjef, Sarpsborg DPS/allmennpoliklinikk
 • Sonia Gosal Aastrup
  Overlege, Sarpsborg DPS/allmennpoliklinikk
14.00-15.15 Terminal 1-2

Bo trygt hjemme – Hvordan kan farmasøyter i hjemmetjenesten bidra til forbedret legemiddelbehandling

Forbedringsprisvinnerne 2022: Tromsø kommune, Midtbyen hjemmetjeneste og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms

Tromsø kommune gjennomførte i 2020-2023 et innovasjonsprosjekt kalt «Farmasøyt i hjemmetjenesten», hvor det ble ansatt farmasøyt i klinisk stilling i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten gir tjenester til eldre personer som bruker mye legemidler, men som faller utenfor arenaene hvor man får informasjon og veiledning om riktig legemiddelbruk. Dette er pasienter som er for syke/skrøpelige for å komme seg til fastlegen eller apoteket, og som får klargjort sine legemidler i multidose/dosett via hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har nå kommet i posisjon til å gi denne veiledningen, etter at de har ansatt farmasøyter som jobber klinisk i hjemmetjenesten. Farmasøytene har mulighet til å avdekke feilbruk og veilede pasientene i riktig og hensiktsmessig legemiddelbehandling. Forbedringsprisvinnerene vil dele sine erfaringer, og med dette bidra til å sikre kvalitet i fremtidens helsetjeneste til hjemmeboende pasienter. 

Ved å delta i denne sesjonen vil du: 

 • Lære hvordan helsetjenestene kan bruke farmasøytenes kompetanse til å forbedre legemiddelbehandlingen for enkeltpasienter og legemiddelhåndteringen i kliniske enheter.  

 • Høre om gevinster og synergieffekter av tverrfaglig samhandling mellom ulike profesjoner som fører til forbedret legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet.  

 • Få høre om ledernes erfaringer med farmasøyter nært tjenesten, og få tips om hvordan farmasøyter kan bli en integrert del av kommunehelsetjenesten.  

Denne sesjonen passer for alle.
 

 

Les mer om foredragsholderene her

 • Ellen Riksvold
  Kommunefarmasøyt, Tromsø kommune
 • Kine Nordmo-Stykket
  Administrativ leder i hjemmetjenesten i Tromsø kommune
 • Heba Jawad
  Klinisk farmasøyt i Tromsø kommune
 • Stine Haustreis
  Klinisk farmasøyt i Tromsø kommune
14.00-15.15 Luftrommet 3

Bruker – og pårørendemedvirkning i helse- og omsorgstjenesten = pasientsikkerhet

SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (UiS)

Brukermedvirkning er i dag en lovfestet rettighet i kontakten med helse og omsorgstjenesten. Men hva vet vi om hva denne retten til medvirkning betyr i praksis for helsetjenestene våre? Hvordan påvirker medvirkning pasientsikkerheten?

Vi innleder sesjonen ved å gi et kort overblikk på forskningen om pasienter og pårørendes viktige rolle innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Deretter følger et innblikk i hvordan helsetjenesten kan nyttiggjøre seg av medvirkning og pårørendeerfaringer for å fremme pasientsikkerhet ved Stiftelsen Pårørendesenteret. I tillegg vil forskere fra SHARE fortelle om sine erfaringer om involvering av unge i forskning for å styrke psykiske helsetjenester for ungdom. De faglige innleggene vil til slutt bli fulgt av en debatt der tilhørerne vil få mulighet til å stille spørsmål til panelet.

Ved å delta på denne sesjonen vil du: 

 • Få innsikt i hvordan bruker- og pårørendemedvirkning kan påvirke pasientsikkerhet. 

 • Få forslag til hvordan helsetjenesten kan nyttiggjøre seg av medvirkning og brukererfaringer for å fremme pasientsikkerhet. 

Denne sesjonen passer alle.

 • Inger Johanne Bergerød
  Forskningskoordinator og postdoktor, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE)
 • Petter Viksveen og Laia Gomez Meldahl
  Petter er førsteamanuensis og Laila er medforsker på SHARE senteret.
 • Unn Birkeland
  Leder av Stiftelsen Pårørendesenteret
 • Veslemøy Guise
  Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE)
14.00-15.15 Terminal 5

Hvordan bli hørt og sett – gode tjenester til personer med utviklingshemming

USHT Agder Vest og USHT Oslo

I 2021 ble veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming - Helsedirektoratet lansert. Det overordnede målet er å bidra til tjenester hvor den enkelte kan leve et godt liv, i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Det stilles også tydelige krav og forventninger til hvordan kommunale tjenester skal utformes.

Samtidig vet vi at fremtiden bringer store demografiske utfordringer, og vi ser et voksende fokus på personsentrerte og individuelt tilpassede tjenester. Det er ikke gitt at det er samsvar mellom kravene som stilles og det tjenestebrukeren selv ønsker for eget liv. Med blikk på fremtidens økonomiske rammer og høye krav til tjeneste, er det viktig å dele og nyttiggjøre seg kunnskap både internt og på tvers av fagfelt.

I denne sesjonen retter vi fokus mot hvordan vi kan tilrettelegge for, og sikre brukernes innsikt for å styrke pasientsikre tjenester. Vi presenterer gode initiativ til oppfølging av nasjonal veileder fra 2021. 

Ved å delta i denne sesjonen vil du: 

 • Få gode tips til hvordan du som tjenesteutøver kan ivareta brukerperspektivet. 

 • Få gode tips til hvordan du som tjenesteutøver kan tilrettelegge for brukermedvirkning. 

Denne sesjonen passer best for ledere og ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming. Sesjonen er også aktuell for andre ansatte i primærhelsetjenesten. 

Les mer om foredragsholderene her

 • Stian Brødsjø
  Prosjektleder, USHT Agder (Vest) Kristiansand kommune
 • Linn Løvlie Slette
  Spesialrådgiver, Stiftelsen SOR
 • Linda Christensen
  Avdelingsleder, Bydel Grorud, Oslo Kommune
 • Vigdis Kristiansen
  Vernepleierkonsulent, Bydel Grorud, Oslo Kommune
15.45-17.00 Plenumsal

Involvering av pasient, pårørende og helsepersonell ved alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten (strømmes)

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (UiS)

Ved alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten blir pasienter og pårørende rammet hardt. Helsepersonell er også ofte sterkt involvert i hendelsen, både personlig og som representant for helsesystemet. Virksomhetene har en lovfestet plikt til å informere og følge opp pasienter og pårørende etter alvorlige hendelser, og de har også en plikt til å gjennomgå hendelsen for å få et sammensatt bilde av hva som har skjedd.

Innledningsvis vil vi kort presentere noe av det forskningen sier om håndtering og involvering etter alvorlige hendelser. Du vil få et innblikk i pedagogiske og etiske dilemmaer knyttet til det å være åpen om uønskede hendelser. Deretter vil Statens undersøkelseskommisjon (UKOM) fortelle om sine undersøkelser og erfaringer om tematikken. Til slutt vil du få høre hvordan Helsedirektoratet utvikler nasjonale faglige råd på bakgrunn av praksis i tjenestene. Faglig innlegg blir etterfulgt av en diskusjon der du har mulighet til å stille spørsmål til panelet.

Denne sesjonen inngår i den digitale pakken og vil bli strømmet.

Ved å delta på denne sesjonen vil du: 

 • Få mer kunnskap om ulike perspektiver på involvering etter alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. 

Denne sesjonen passer for alle.

 • Liss Søreide
  Seniorrådgiver, Kvalitet og pasientsikkerhet, Helse Stavanger HF
 • Sina Furnes Øyri
  Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i tjenesten, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE) og rådgiver ved Forskningsavdelingen, Stavanger universitetssykehus
 • Inger Johanne Bergerød
  Forskningskoordinator og postdoktor, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE)
 • Linn Bæra
  Leder for brukererfaring, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Joy Buikema Fjærtoft
  Prosjektleder i Helsedirektoratet
14.00-15.15 Luftrommet 1-2

Forbedringsverksted: Installering vs implementering (Del 1 av 2) - Strategien, organisasjonen og ideen

Universitetssykehuset Nord-Norge

Dette er et kunnskapsbasert forbedringsverksted for ledere, veiledere og forbedringsagenter som tydeliggjør at implementering er så mye mer enn installering. De to sesjonene fokuserer på seks hovedområder: Strategien, organisasjonen, ideen, menneskene, spredning og vedlikehold.

I denne første sesjonen ser vi nærmere på de førstnevnte tre: 

1) Hvordan implementere - hva er din strategi for å gå fra tiltak til resultat? 

2) Hvor skal du implementere – er organisasjonen rigget for endring? 

3) Hva skal implementeres – er ideen din god, og er den spiselig? 

Teori og modeller hentet fra organisasjonsfaget, statsvitenskap og psykologi, som programteori, organisatorisk beredskap, Rogers spredningsmodell, translasjon og motiverende samtale, gjøres lett tilgjengelig gjennom aktiviteter underveis i sesjonen. Øvelsene er koplet til kjente verktøy som småskalatest, nominell gruppeteknikk, driverdiagram, interessent- og kraftfeltsanalyse. 

Ved å delta på denne sesjonen vil du:

 • Styrke eget kunnskapsgrunnlag om implementering, og praktisere nyttige verktøyer som "smører" gjennomføringen. 
 • Utarbeide strategi for implementering, hvor mekanismene (hva som skjer) mellom tiltak og resultat er eksplisitte, målbare og testbare. 
 • Håndtere motstand, rigge organisasjonen for endring og gjøre ideene dine spiselige, i tillegg til gjennomførbare. 

Forbedringsverkstedets del 2 henger sammen med og bygger videre på del 1, men sesjonene fungerer også hver for seg dersom du ikke har anledning til å delta på begge.

Denne sesjonen passer for alle.

 • Hege Andersen
  Organisasjonsforsker UiT og leder for Kontinuerlig forbedring, UNN
 • Arne Magnus Elvegård
  Organisasjonspsykolog og rådgiver for Kontinuerlig forbedring UNN
15.45-17.00 Luftrommet 1-2

Forbedringsverksted: Installering vs implementering (Del 2) - Menneskene, spredning og vedlikehold

Universitetssykehuset Nord-Norge

Dette er et kunnskapsbasert forbedringsverksted for ledere, veiledere og forbedringsagenter som tydeliggjør at implementering er så mye mer enn installering. De to sesjonene fokuserer på seks hovedområder: Strategien, organisasjonen, ideen, menneskene, spredning og vedlikehold.

I andre sesjon ser vi nærmere på de sistnevnte tre: 

1) Hvordan aktivere handlekraft og få gode ideer til å spre seg? 

2) Hvordan håndtere motstand på en konstruktiv måte? 

3) Hvordan sikre at endring blir varig forbedring? 

Teori og modeller hentet fra organisasjonsfaget, statsvitenskap og psykologi, som programteori, organisatorisk beredskap, Rogers spredningsmodell, translasjon og motiverende samtale, gjøres lett tilgjengelig gjennom aktiviteter underveis i sesjonen. Øvelsene er koplet til kjente verktøy som småskalatest, nominell gruppeteknikk, driverdiagram, interessent- og kraftfeltsanalyse. 

Ved å delta i denne sesjonen, vil du: 

 • Bli kjent med hvilke faktorer som må være tilstede for å stimulere til motivasjon og økt handlekraft, og relatere dette til egen erfaring.
 • Lære om motstands årsaker og uttrykksformer, og selv kunne praktisere fem effektfulle strategier i møte med motstand.
 • Få kunnskap om sju typiske fallgruver vi ofte går i når vi skal spre forbedringsarbeid, og bevisstgjøres på hvordan du kan bidra til suksessfull deling og spredning i organisasjonen gjennom relativt enkle grep.

Denne sesjonen passer for alle.

 • Hege Andersen
  Organisasjonsforsker UiT og leder for Kontinuerlig forbedring, UNN
 • Arne Magnus Elvegård
  Organisasjonspsykolog og rådgiver for Kontinuerlig forbedring, UNN
15.45-17.00 Luftrommet 3

Hvordan redusere risikoen ved legemiddelbehandling?

Helsedirektoratet

Vi setter fokus på legemidler som risiko for pasientsikkerheten og hva tjenesten kan jobbe med for å redusere denne risikoen.

Helse Vest presenterer prosjektet Risikoområdet legemiddel (ROMLE):

Basert på innsikt tok ROMLE-arbeidet utgangspunkt i områdene med størst fare for skade – og kom opp med ti konkrete tiltak for å redusere risikoen ved legemiddelbehandling på sykehus.

Sykehjemsetaten i Oslo kommune forteller hvordan de: 

 • Hvert år klarer å toppe den nasjonale listen over andel sykehjemsbeboere som har fått legemiddelgjennomgang siste 12 måneder (NKI). 
 • Kombinerer legemiddelgjennomgang og legemiddelstatistikk for å optimalisere legemiddelbehandlingen for beboere.


 Ved å delta i denne sesjonen, vil du: 

 • Lære mer om hvorfor legemidler utgjør en risiko for pasientsikkerheten. 

 • Få tips om konkrete tiltak for å redusere risiko for pasientskader ved legemiddelbehandling.

Denne sesjonen passer for alle.

Les mer om foredragsholderene her

 • Tonje Folkvang
  Fagsjef kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Stavanger HF og prosjektleder ROMLE, Helse Vest
 • Julie Wendelbo
  Spesialkonsulent, Sykehjemsetaten i Oslo kommune 
15.45-17.00 Terminal 3-4

Uten mat og drikke…. god munnhelse og ernæring er grunnleggende behov, hvordan kan det ivaretas?

Helsedirektoratet

God tann- og munnhelse sammen med ivaretagelse av ernæringsbehov er grunnleggende for god helse og aldring og for kroppens evne til å takle sykdom. Kartlegginger og tilsyn viser likevel stadig avvik i oppfølgingen av tann- og munnhelse og ernæring, noe som utfordrer pasientsikkerheten. Hva kan vi gjøre for å ivareta behovene? Og hva gjør vi når personer motsetter seg hjelp, for eksempel ved kognitiv svikt/demens? På denne parallellsesjonen vil du lære mer om dette.

Ved å delta på denne sesjonen vil du: 

 • Lære om hvordan ivaretakelse av tann- og munnhelse og ernæring kan bidra til bedre pasientsikkerhet.
 • Få presentert og bli inspirert av gode eksempler fra praksisfeltet.

Dennes sesjonen passer best for: tannhelse, sykehjem, hjemmetjeneste, tverrfaglige team i kommunen, studenter, pasienter, brukere og pårørende.

 

Les mer om foredragsholderene her

 • Lars Martin Berg
  Forskningskoordinator, Kompetansesenteret Tannhelse Midt (Bilde: TkMidt)
 • Elisabeth Lind Melbye
  Seniorforsker, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRogaland)
 • Ragnhild Hellesø
  Professor, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO
 • Sandra Sili
  Avansert klinisk sykepleier, Indre Østfold kommune
 • Siw-Renate Johansen
  Avdelingsleder, Furumoen sykehjem, Narvik kommune
 • Marianne Paulsen
  Sykepleier, Hjemmetjenesten Bjerkvik, Narvik kommune
15.45-17.00 Terminal 1-2

Hva vet Helsetilsynet om helsetjenester til eldre?

Helsetilsynet

I denne sesjonen vil Helsetilsynet presentere bakgrunnen for hvorfor vi skal gjennomføre landsomfattende tilsyn på helsetjenester til eldre. Etter å ha oppsummert og analysert statsforvalterne og egne tilsynsfunn har vi avdekket stor svikt på mange områder som omfatter helse- og omsorgstjenester til denne gruppen. Det er viktig at våre tilsynsfunn presenteres og diskuteres. På den måten kan de bidra til læring og forbedring i tjenestene.

I det kunnskapsgrunnlaget vi har utarbeidet, som bakgrunn for vår satsing, finner vi områder der det er stor risiko og dokumentert svikt. Dette omfatter blant annet, ivaretakelse av grunnleggende behov, tildeling og oppfølging av tjenester, helhet og sammenheng, styring og ledelse og bemanning og kompetanse. Disse temaene blir belyst og diskutert.

I tillegg vil denne sesjonen gi innsikt i temaet vold, overgrep og omsorgssvikt mot eldre og bevisstgjøre oss på at dette forekommer og må tas på alvor. Helsetilsynet vil presentere funn fra det landsomfattende tilsynet med tvungen somatisk helsehjelp til eldre, der det avdekkes at dette fortsatt er et område med behov for forbedring.

Helsetilsynets budskap forsterkes av Norsk institusjon for menneskerettigheter som vil fortelle om sin rapport: «Eldres menneskerettigheter: På stedet hvil?» som ble utgitt i juni i år.

I tillegg vil vi får høre om Helsedirektoratet og Bufdirs arbeid med TryggEst som er en metode som hjelper kommunene til å jobbe systematisk og godt med vold, overgrep og omsorgssvikt.

​​ 

Ved å delta på denne sesjonen vil du: 

 • Få vite om tilsynsmyndighetens satsing. 

 • Få kunnskap om hvor det er størst risiko. 
 • Få vite hva slags tilsynsaktiviteter som inngår i satsingen. 

Denne sesjonen passer best for: 

 • Sykehjem, Hjemmetjeneste, Helsemyndigheter, Studenter, Tannhelse, Pasienter, brukere og pårørende, Spesialisthelsetjenesten - ledere/stab, Ansatte i relevante utdanninger, Tillitsvalgte, Ansatte i fag-, og profesjonsorganisasjoner

Les mer om foredragsholderene her

 • Lisbeth Normann
  Seniorrådgiver, avdeling for tilsyn med barnevern, sosial og helsetjenestene, Helsetilsynet
 • Sverre Christensen Lerum
  Seniorrådgiver, avdeling for tilsyn med barnevern, sosial og helsetjenestene, Helsetilsynet
 • Karin Sasaoka
  Seniorrådgiver, avdeling for tilsyn med barnevern, sosial og helsetjenestene, Helsetilsynet
 • Hege Kristin Millerud
  Seniorrådgiver, avdeling for tilsyn med barnevern, sosial og helsetjenestene, Helsetilsynet
 • Yvonne Solberg
  Seniorrådgiver i Helsedirektoratet
 • John Ingvard Kristiansen
  Spesialrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Eirik Digranes
  Rådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter
  Foto: Charlotte Skomsøy/NIM
15.45-17.00 Multiarena 2

Bare et lite fall? Hva kan du gjøre for å forebygge?

Helsedirektoratet

Fall er den hyppigste type ulykke blant eldre mennesker og risiko for fall øker med alderen. Et fall kan ha store konsekvenser for den det gjelder og deres pårørende. Skader kan variere fra blåmerker til bruddskader, og også dødsfall. Andre konsekvenser er bekymring for nye fall, immobilitet og økt behov for helse- og omsorgstjenester. Det er årlig ca. 9000 hoftebrudd i Norge. I tillegg til høy dødelighet, mye lidelse, redusert funksjon og livskvalitet, medfører disse bruddene store samfunnskostnader. Fall kan forebygges, men det er viktig å komme tidlig i gang med forebyggende tiltak. På denne sesjonen vil du få oppdatert kunnskap om forebygging av fall og erfaringer fra praksis.

Sesjonen har fokus på hvordan identifisere eldre i risiko for fall samt hvilke forebyggende tiltak som virker, både for hjemmeboende, og på sykehjem og sykehus. Eksempler fra praksis omhandler erfaringer med bruk av overordnet rutine for fallforebygging i en kommune, erfaringer fra FALLPREVENT – et prosjekt om implementering av kunnskapsbasert fallforebygging i norske kommuner, med særlig vekt på lederrollen, hvordan sykehus og legevakt kan identifisere eldre i risiko for fall og kartlegge fallrisiko, bruk av teknologi for å forebygge fall i sykehus, samt bruk av avviksmeldinger for å iverksette målrettede tiltak for å forebygge fall.

Ved å delta i denne sesjonen vil du: 

 • Få innsikt i hvordan nye nasjonale faglige råd for forebygging av fall kan bidra til bedre pasient- og brukersikkerhet. 

 • Bli inspirert av gode eksempler fra praksis innen systematisk fallforebyggende arbeid. 

Denne sesjonen passer alle.

Les mer om foredragsholderene her

 • Anne-Berit Schelbred
  Prosjektleder, Helsedirektoratet
 • Rune Solli
  Stipendiat, OsloMet
 • Gro Idland
  Spesialkonsulent, Helseetaten, Oslo kommune
 • Siv Linnerud
  Stipendiat, OsloMet
 • Maria Bjerk
  Postdoktor, OsloMet
 • Line Wadel
  Vitenskapelig assistent, OsloMet
 • Ruth Aga
  Overlege, Skadepoliklinikken, OUS og FHI
 • Åse Mette Haldorsen
  Kvalitetsrådgiver, Seksjon for kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab HNT
 • Grete Ward
  Kvalitetsrådgiver, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger
 • Inger-Lise Høgtun
  Enhetsleder, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Geriatrisk seksjon
 • Kristin Thorsteinsen
  Sykepleier, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Geriatrisk seksjon
15.45-17.00 Terminal 5

AVLYST! Samvalg - slik hopper du paradis

Helse Sør-Øst RHF

NB: Denne sesjonen er dessverre AVLYST!

Informasjon om retten til samvalg går nå ut i innkallingsbrevene til alle pasienter som innkalles poliklinisk. Er du rustet? Samvalg er mer enn brukermedvirkning - det er en nødvendig prosess for å komme frem til den behandlingen som passer best for enkeltpasienten.

Vi starter med en humoristisk overraskelse! Deretter ser vi på samvalgs rolle i pasientsikkerhet, ut fra et internasjonalt kunnskapsgrunnlag. Vi demonstrerer «Seks steg til samvalg» - en tilnærming som gjør samvalg lett å huske og praktisere. I tillegg ser vi på barrierer og fasiliterende tiltak. Deltagerne får med seg praktiske råd og verktøy. 

Ved å delta i denne sesjonen, vil du: 

 • Sitte igjen med en dypere forståelse av samvalg. 
 • Få ferdigheter og verktøy for å praktisere samvalg. 
 • Få innsikt i hvordan ulike tiltak for å fremme samvalg kan øke pasientsikkerheten.

Denne sesjonen passer for alle.

Les mer om foredragsholderene her

 • Simone Kienlin
  Spesialrådgiver
  Helse Sør-Øst RHF 
 • Anja Fog Heen
  Overlege
  Lovisenberg diakonale sykehus
 • Tore Neset
  Leder for Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst
 • Ellida Grøsle Henriksen
  Rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst.
15.45-17.00 Qube 3

Hvordan kan du implementere simulering i din avdeling?

USHT Agder Vest

Simulering som metode blir i stadig større grad ansett som et viktig pedagogisk verktøy for å redusere teori-praksis gapet. Stadig flere får også øynene opp for å bruke metodikken i andre situasjoner enn akuttsituasjoner. Simulering som pedagogisk metode er anvendelig og kan brukes i alt fra å øve på akutte hendelser som sepsis mm., til vanskelige samtaler som forhåndssamtale eller møte med pårørende. Man vil ofte oppnå læring på både individnivå og på organisatorisk nivå.

Ofte er vilje og motivasjon til å bruke simulering som metode til stede, men mange finner det vanskelig å implementere det i sin avdeling på en god og forutsigbar måte. I denne workshopen vil vi sammen se på hvordan simulering kan implementeres, samt få innspill fra ledere som har implementert metodikken hos seg. 

Ved å delta på denne sesjonen vil du: 

 • Få innspill til hvordan din avdeling kan legge til rette for bruk av simulering som metode. 

 • Kjenne til hvordan avdelingsledere i Agder har implementert simulering på sin avdeling.

Denne sesjonen passer best for:

 • Ledere, fagkoordinatorer og andre som jobber eller kan jobbe med simulering 
 • Anders Vedaa
  Avdelingsleder for Grimtunet omsorgsbolig, Kristiansand kommune
 • Anne Sanden Kvinen
  Virksomhetsleder Institusjon og hjemmetjeneste, Lyngdal kommune
 • Richard Hardeland Skåra
  Koordinator for simulering, USHT Agder (vest)
15.45-17.00 Qube 4

Resilience in healthcare and the role of leadership and teams

SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (UiS)

NB. This session is in English. 

This session focuses on the role of leaders in resilient healthcare and how leaders can enable and support resilient performance in their organisations and teams. We will use examples from research and practice in nursing homes, homecare, hospitals in Norway and Australia to engage the audience in active discussions and workshop in groups on ways to promote resilience. This includes for example ways to involve patients and users, ways to support and establish well functioning teams, relational leadership, and strategies to handle short and long term capacity challenges. 

When participating in this session you will: 

 • Learn about leadership and the relation to resilient healthcare. 

 • Learn from resilience research and practice in Australia and Norway. 

 • Discuss in groups how different leadership strategies and practices can promote resilience in healthcare. 

Denne sesjonen passer best til ledere i kommunehelsetjenesten, sykehjem, hjemmetjeneste, spesialisthelsetjenesten - somatikk, spesialisthelsetjenesten - ledere/stab, pasienter, brukere og pårørende, helsemyndigheter. 

Les mer om foredragsholderene her

 • Siri Wiig
  Centre Director and Professor of Quality and Safety in Healthcare Systems
  SHARE - Centre for Resilience in healthcare, University of Stavanger, Norway. 
 • Jeffrey Braithwaite
  Professor of Health Systems Research and Founding Director
  Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, Australia 
 • Birte Fagerdal
  PhD Candiate
  SHARE - Centre for Resilience in healthcare, University of Stavanger and Haukeland University Hospital, Bergen, Norway 
 • Hilda Bø Lyng
  Associate Professor
  SHARE - Centre for Resilience in healthcare, University of Stavanger, Norway
 • Cecilie Haraldseid-Driftland
  Associate Professor 
  SHARE - Centre for Resilience in healthcare, University of Stavanger, Norway 

Middag

Det arrangeres sommerlig festmiddag på The Qube 23. november. Påmelding er nødvendig. 
 
Det blir en kveld med en smakfull 2-retters overraskelse på runde bord og drypp av sommer utover kvelden. I år byr vi også på et både humoristisk og faglig innslag fra Jo Røislien! 

Vi gleder oss til å se deg i dine fineste sommerklær kl. 19:30 i foajeen til en frisk aperitiff av deilig eplemost.

Dørene til salen åpner kl. 20:00.

Dresscode: Ditt fineste sommerantrekk!