Om Pasientsikkerhetskonferansen 2024

Publisert 30/05/2023 Oppdatert 04/06/2024

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasient- og brukersikkerhet og forbedring i helse- og omsorgstjenestene. Konferansen skal stimulere til samtaler og være en arena der du kan gi og få kunnskap, råd og verktøy.

Pasientsikkerhetskonferansen 2024 har temaet Sammen om pasient- og brukersikkerhet.

Årets Pasientsikkerhetskonferanse arrangeres på The Qube ved Gardermoen 21. og 22. november. Det er i hovedsak en fysisk konferanse, men plenum og et lite utvalg av parallellsesjoner blir strømmet for dem som følger konferansen digitalt.

I år blir det også en pre-konferanse som retter seg mot ledere. Den arrangeres 20. november. 

Sammen om pasient- og brukersikkerhet 

Årets konferanse har Sammen om pasient- og brukersikkerhet som tema. Å stå i det - sammen – dette er kjernen i god helsehjelp og gode samfunn.  Sammen med den det gjelder – når det gjelder. 

Trygge og sikre helse- og omsorgstjenester er vårt felles ansvar. Skal vi forbedre tjenestene, må vi samarbeide godt på tvers og i alle deler av tjenesten. Vi trenger å samarbeide tverrfaglig i alle store og små "vekslinger", og i overgangene. Vi må involvere pasienter, brukere og pårørende i dette arbeidet og bruke deres kunnskap aktivt. 

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 er det lansert et nytt nasjonalt rammeverk for bedre pasient og brukersikkerhet. Rammeverket er et veikart som viser oss hvordan vi sammen kan strekke oss mot en visjon om at helse- og omsorgstjenesten forhindrer pasientskader som kan forebygges og fanger tidlig opp nye risikofaktorer. 

I lys av dette ser vi på aktuelle og fremtidige utfordringer for pasient- og brukersikkerhet. Vi har et mål om at Pasientsikkerhetskonferansen skal formidle ny kunnskap, løsninger, inspirere og legge til rette for nettverksbygging og erfaringsdeling. 

Du får bli en del av et stort fellesskap med engasjerte og dedikerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er opptatt av pasient- og brukersikkerhet, og som kontinuerlig leter etter hvordan den kan forbedres og gjøres så god som mulig. 

Konferansen er en møteplass for dialog og gode samtaler mellom helsepersonell og ledere fra hele landet. 

Plenum 

Plenumsprogrammet er utviklet av en bredt sammensatt programkomite. De har bidratt til at temaene på konferansen er høyaktuelle og at du får høre fra de beste fagfolkene fra både inn- og utland. 

Plenum dag 1 

Ledelse er en av faktorene som tydeligst viser sammenhengen mellom hvordan pasient- og brukersikkerhetsarbeid prioriteres og hvilke struktur og kultur som finnes for dette arbeidet i en organisasjon. Med disse temaene åpner vi Pasientsikkerhetskonferansen 2024.  Program dag 1 - Itryggehender (itryggehender24-7.no) 

Plenum dag 2 

Helsepersonellkommisjonen har pekt på utfordringsbildet for helsesektoren i tiden som kommer, med en aldrende befolkning og et behov for ressurser som neppe kan møtes. Samtidig ser vi en rivende utvikling i digitalisering, velferdsteknologi og kunstig intelligens.

Dette og mer, skal vi bringe til torgs på konferansens siste dag. Program dag 2 - Itryggehender (itryggehender24-7.no) 

Paralleller 

Det blir et vidt spekter av faglige paralleller, med gode og praktiske eksempler fra både kommuner og sykehus. Alle har fokus på pasient- og brukersikkerhet innenfor ulike fagområder og perspektiver. 

Informasjonsboder og posterutstilling 

I år, som i fjor, blir det fellesområder for informasjonsboder/stands og posterutstilling. Her er det er mange gode muligheter for nettverksbygging, inspirasjon og læring gjennom faglige diskusjoner. 

 

Bilde av Bjørn Guldvog og mennesker i sal
Over 1200 deltakere var fysisk til stede på Pasientsikkerhetskonferansen i 2023. Foto: I trygge hender 24-7