5 tips for å få mer ut av en digital konferanse

Publisert 06/11/2023 Oppdatert 06/11/2023

Å se en digital konferanse kan godt være inspirerende og lærerikt! Her er noen tips for å samle kollegaer rundt de digitale plenumsforedragene og et utvalg paralleller på årets konferanse.

Ser du den digitale konferansen sammen med en kollega er det lettere å bruke kunnskapen du lærer under de ulike sesjonene til å diskutere tiltak og forbedringer der dere jobber. Foto: Mostphoto

23. og 24. november arrangeres Pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen.
Nå er påmeldingen for fysisk deltakelse lukket, men det er fortsatt mulig å delta digitalt på konferansen.

Les mer om det innholdsrike programmet og meld deg på digitalt her.

Reflekter sammen

Det viktigste du legger opp til før plenumsforedragene på Pasientsikkerhetskonferansen er at flere sitter og ser sendingen sammen i samme rom. Underveis kan dere for eksempel fylle ut et enkelt skjema som man oppsummerer over sammen i etterkant av konferansen. Dette kan gi grobunn for å finne aktuelle tema for eget forbedringsarbeid på arbeidsplassen. 

Refleksjonsspørsmål

Erfaring viser at i tillegg til den faglige egenutviklingen du kan få av å se Pasientsikkerhets-konferansen alene, er det lettere å få til en synergieffekt av å sitte sammen og se den. Ikke minst gir det en følelse av å gå samme vei og ha samme agenda i arbeidet i etterkant.

Her er fem tips for å få mest mulig ut av en digital opplevelse:

Å delta på en digital konferanse kan være en verdifull opplevelse for faglig utvikling og kunnskapsoverføring. Ikke minst gir det en følelse av å gå samme vei og ha samme agenda i arbeidet i etterkant.

1. Planlegg og sett av tid

For å maksimere nytten av den digitale delen av konferansen, er det viktig å planlegge og sette av dedikert tid for de som skal delta. Dette kan bidra til å sikre full oppmerksomhet og engasjement under presentasjonene.

2. Se sammen i grupper

Å se konferansen i grupper, enten fysisk i samme rom eller ved å bruke digitale verktøy for felles visning, kan bidra til å skape en følelse av fellesskap og oppmuntre til diskusjoner og deling av tanker og ideer i sanntid.

3. Ta notater og bruk refleksjonsspørsmål

Oppfordre deltakerne til å ta notater og fylle ut refleksjonsskjemaer underveis i konferansen. Dette bidrar til å fange opp viktige poeng og tanker som kan være nyttige for senere diskusjoner.

4. Umiddelbar oppfølging

Etter avslutningen av hver konferansedag, bør gruppen samles for å reflektere over det som ble presentert. Dette kan bidra til å oppsummere viktige punkter, men også for å vurdere hvordan disse kan brukes i den aktuelle arbeidskonteksten.

5. Følg opp og jobb videre med forbedring

Etter at konferansen er over, bør gruppen igjen samles etter en stund for å vurdere hva som skal implementeres og hvilke ideer eller strategier som kan videreføres i arbeidsmiljøet. Dette stadiet er viktig for å konvertere kunnskapen som er oppnådd under konferansen til konkrete tiltak og endringer.

Ved å følge disse tipsene vil du forhåpentligvis maksimere den faglige gevinsten av den digitale konferansen, samtidig som det gir en plattform for samarbeid og implementering av ny innsikt og ideer i arbeidspraksis.